Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Navelsträngsblod föryngrade mushjärna

Mänskligt navelsträngsblod förbättrade kognitiva funktioner hos gamla möss. Detta kan leda till att nya terapier utvecklas med den åldrande hjärnan som mål, enligt forskare bakom studien som publicerats i Nature.

Annons:

När forskare för några år sedan upptäckte att äldre möss blev starkare och friskare när de fick blod av yngre artfränder blev det startskottet för flera forskargrupper att försöka hitta vad i blodet som har den föryngrande effekten. En kandidat har varit proteinet GDF11, men resultaten har varit motstridiga.  

I den aktuella studien visade sig injektion av navelsträngsblod från människa förbättra mössens inlärning, minne och även hjärnans förmåga att anpassa sig efter ny information. Detta troligen genom påverkan på ett område i hjärnan, hippocampus, som styr dessa funktioner.

Nu menar forskarna att ett protein, TIMP2, som bland annat finns i navelsträngsblod ligger bakom effekten. Efter att mössen fått injektionen sågs nämligen en ökad mängd av proteinet i hjärnan. 

Kommentarer