Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Fredrik Persson

Sparbeting för vården ifrågasätts

De aviserade besparingarna i Stockholms läns landsting blir en utmaning, enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vilka satsningar som ska omprövas får bli en politisk fråga.

Annons:

Landstingsdirektör Malin Frenning presenterade i mars ett planerings­underlag inför Stockholms läns landstings budget 2018. Detta är nu ute på remiss i förvaltningar och nämnder.

När hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskat underlaget konstaterar de krav på kostnadsreduceringar med 327 miljoner kronor under 2018.

Besparingarna rimmar illa med den utbyggnad av vården som planeras, bland annat med sex nya närakuter och innebär att de ekonomiska förutsättningarna för hälso- och sjukvården försämras i jämförelse med landstingsfullmäktiges budgetbeslut 2017.

Inför 2019 aviserar planerings­underlaget ytterligare sparbeting, på 749 miljoner, jämfört med budget 2017.

Det begränsade ekonomiska utrymmet kommer att leda till senare­läggning eller avveckling av planerade satsningar, skriver hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin i yttrandet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hon vill därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag på vilka effektiviseringar och omprövningar som måste göras för att anpassa verksamheten till ekonomin.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfter samtidigt fram behovet av åtgärder för att stärka kapaciteten inom geriatrik och slutenpsykiatri. Förvaltningen påpekar också att de kvalitetsmål som är satta för en god vård är relevanta men att de kommer att bli utmanande att leva upp till, ”särskilt under ett sådant år av omställning som 2018 kommer att vara”.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler