Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Över 100 000 skadas i vården varje år

Överbeläggningarna och utlokaliseringarna i den svenska sjukvården fortsätter att öka, samtidigt som antalet vårdskador inte längre minskar. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Annons:

Regionala skillnader

  • År 2013 låg andelen vårdtillfällen med vårdskador på nio procent. Därefter minskade den, men från mitten av 2015 har kurvan för vårdskador planat ut och snarare ökat något.
  • Under första halvåret 2016 var andelen 7,5 procent, jämfört med 6,8 procent samma period 2015.
  • Med en vårdskada menas en skada eller liknande som vården orsakat och som bedöms som ”undvikbar”.
  • Vad gäller överbeläggningar finns stora regionala skillnader. År 2016 varierade andelen överbeläggningar i landstingen från knappt två procent till drygt tio procent per 100 disponibla vårdplatser, sett till årssnittet.

Källa: Socialstyrelsen

Varje år drabbas fler än 100 000 patienter av vårdskador inom den svenska sjukhusvården för vuxna. Det vill säga skador som bedöms som undvikbara.

Under första halvåret 2016 var andelen vårdskador 7,5 procent, jämfört med 6,8 procent samma period 2015.

– De vanligaste skadorna är inte så allvarliga, som vårdrelaterade infektioner, exempelvis urinvägsinfektioner, men ur patientens perspektiv kan de ju vara besvärliga så därför vill vi inte ha dem, säger Carina Skoglund, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen.

Även ur ett samhälleligt perspektiv är de inte önskvärda eftersom runt 12 procent av kostnaderna för den svenska sjukhusvården kan kopplas till vårdskador.

Rapporten visar också att vårdplatserna blivit färre, samtidigt som antalet överbeläggningar samt utlokaliseringar fortsätter att öka.

– En utlokalisering kan exempelvis vara om en strokepatient vårdas på en kirurgavdelning i stället för en strokeenhet. Vi vet att vårdskador är dubbelt så vanliga hos utlokaliserade patienter, säger Carina Skoglund.

För att minska risken för vårdskador kan personalen vidta olika åtgärder, exempelvis följa de basala hygienrutinerna, identifiera äldre personer som riskerar att ramla eller drabbas av tryck- eller liggsår.

– Men när vi går in i registren så ser vi att andelen förebyggande åtgärder är låg, säger Carina Skoglund.

Hur den svenska sjukvården ligger till i jämförelse med andra länder är det ingen som riktigt vet. Metoderna för att registrera vårdskador skiljer sig åt. Dessutom är Sverige ett av få länder som bedömer skadorna huruvida de var ”undvikbara” eller inte.

En positiv nyhet är dock att andelen äldre som får olämpliga läkemedel fortsätter att minska.

Dessutom lanseras nu en ny webbplats som vänder sig till hälso- och sjukvården där personalen ska kunna gå in och ta del av resultat, få konkret vägledning och får svar på vanliga frågor.

”Det yttersta målet med det samlade stödet att ingen ska drabbas av en vårdskada”, säger Charlotta George, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Kommentarer