Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholms län, ordförande Liberalernas välfärdskommission.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholms län, ordförande Liberalernas välfärdskommission. Bild: Frida Rönnholm/People76

”Vårbudgeten en försutten chans för vården”

Vi föreslår en åter­införd och uppdaterad kö­miljard som tar hänsyn även till återbesök, skriver Anna Starbrink, ordförande Liberalernas välfärdskommission, i en debattartikel.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Svenska läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ut­rättar stordåd och hjälper tusentals patienter, varje dag. Men vården i var­dagen skulle kunna fungera mycket bättre. Framför allt be­höver fler patienter få vård i tid.

Tyvärr försitter regeringen i ­vårbudgeten ännu en chans att göra något åt de växande vård­köerna.

Det råder en sjukvårdskris i Sverige. Inte i hela vården, men i tillräckligt stora delar för att det riskerar att bli en själv­förstärkande negativ cirkel om inget görs. Regeringen ägnar sig dock mest åt begränsade insatser eller ren symbolpolitik. Likt Don Quijote går sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till storms mot väderkvarnar – som privatisering av universitetssjukhus, vilket ingen föreslagit eller tänker föreslå. Med sina otids­enliga definitioner av ”universitets­sjukvård” skulle det riskera att omkullkasta år av vårdreformer, och förstöra hela inriktningen att föra ut vård från de stora sjuk­husen, närmare människorna.

“Likt Don Quijote går Gabriel Wikström till storms mot väderkvarnar.”

Regeringen väver dimridåer för att dölja avsaknaden av reformkraft.

Vårdköerna har växt sedan den rödgröna regeringen tog över makten. För operation/åtgärd sjönk andelen patienter för vilka vårdgarantin uppfylldes från 86 till 75 procent mellan februari 2014 och februari 2017. Bortom procentenheterna handlar det om tusentals patienter som får vänta för länge. 30 000 patienter har fått vänta längre än 90 dagar på operation eller åtgärd i februari 2017, jämfört med under Alliansregeringen tre år tidigare. Det är 17 000 fler patienter i vårdkön.

Vårdköerna växer också för specialistvård. I februari 2014 fick nästan 9 av 10 patienter (88 procent) träffa en specialistläkare för ett första besök inom vård­garanti­tiden. Tre år senare har den an­delen sjunkit till färre än 8 av 10 (79 procent). Dubbelt så många patienter, nästan 60 000, har fått vänta över 90 dagar.

Vad gör regeringen? Knappt något alls. En av de första åtgärderna efter valet 2014 var att avskaffa kömiljarden, som trots sina avigsidor ändå framgångsrikt kapade vårdköerna. Störst energi tycks sjukvårdsministern ägna åt att motarbeta privata vårdgivare.

Det sorgligaste är att det finns sätt att ge många fler människor vård i tid – men regeringen vägrar genomföra dem. I Stockholms läns landsting håller vi oss stadigt rejält över rikssnittet för vårdgarantin: 86 procent för operation/åtgärd. 94 procent för specialistvård (bäst i landet tillsammans med likaledes Allians­styrda Halland). Framgången beror till stor del på samarbetet med våra många privata vård­givare – just den del av vården som den rödgröna regeringen, påhejad av Vänster­partiet, är mest mån om att motarbeta!

Liberalerna föreslår en åter­införd och uppdaterad kö­miljard. En modern kömiljard ska ta hänsyn även till återbesök. Det är viktigt framför allt för personer med mer komplexa och långvariga vårdbehov.

Tyvärr blir vårbudgeten ännu en försutten chans, för vården och för patienterna som tvingas stå månad efter månad i Socialdemokraternas vårdköer. 

Kommentarer