Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Inte bara läkare utan också till exempel medicinskt ansvarig sjuksköterska borde få besluta att en patient ska få dosläkemedel, anser Apoteket.

Inte bara läkare utan också till exempel medicinskt ansvarig sjuksköterska borde få besluta att en patient ska få dosläkemedel, anser Apoteket. Bild: Svensk dos

Apoteket: Utred fullmaktsordning för läkemedelslista

Apoteket AB anser att fullmaktsordning för information i läkemedelslistan bör utredas närmare. Det skriver bolaget i sitt remissvar om regeringens förslag till nationell läkemedelslista.

Annons:

Fullmaktsordningen som regeringen föreslår tar inte hänsyn till att främst personal på särskilda boenden på uppdrag av patienten kan behöva ta del av information i den nationella läkemedelslistan – därför bör fullmaktsordningen utredas närmare, skriver Apoteket. 

Informationsflödet och kopplingen mellan ordination, expedition och förskrivning behöver förtydligas anser apotekskedjan. Vidare påpekar bolaget att inte bara läkare utan också till exempel dosaktör eller medicinskt ansvarig sjuksköterska ska få besluta att en patient ska få dosdispenserade läkemedel.

Apoteket nämner också att apoteken behöver större vägledning hur de ska förhålla sig till information om barn i nationella läkemedelslistan i förhållanden till deras vårdnadshavare. Uppgifter om att inte lämna ut läkemedel till viss person borde inkluderas i nationella läkemedelslistan. Den saken bör utredas skriver Apoteket.

Liksom flera andra remissinstanser anser apoteksbolaget att kostnaderna för den nationella läkemedelslistan ska fördelas utifrån den nytta som aktörer har av den. 

Denna artikel är publicerad av Dagens Apotek.

Relaterat material
Arbetet med en nationell läkemedelslista tar fart

Kommentarer