Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Milo Bescher, vice ordförande, och Vivi Lundberg, ordförande, Vårdförbundet Student.

Milo Bescher, vice ordförande, och Vivi Lundberg, ordförande, Vårdförbundet Student.

”Sjuksköterskeyrket är mycket mer än att bara dela ut läkemedel”

I stället för att ge sjuksköterskor vettiga förhållanden och en rimlig ingångslön samt löneutveckling så väljer man i stället, återigen, att sänka kvaliteten på vården, skriver Vårdförbundet Student i en debattreplik.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Kajsa Dovstad, vet du varför det är sjuksköterskebrist i landet? Vet du innebörden av en legitimation? Och vet du vad sjuksköterskor är utbildade i?

I din debattartikel så skriver du att anledningen till att läkarstudenter borde få hantera läkemedel i slutenvården är för att avlasta alla sjuksköterskor på grund av den enorma personalbristen under sommaren. Vi tycker att ditt resonemang är snett och inkorrekt. Sjuksköterskeyrket innebär så mycket mer än att endast dela läkemedel, du har en bred kunskapsbas som inte kan ersättas av någon som inte studerat omvårdnad.

Genom att arbeta som undersköterska under sommaren, vilket man kan göra som läkarstudent, så hjälper du att få den svenska sjukvården att hålla sig över ytan i sommartider.

Du pratar om patientsäkerhet. Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs men också för att försäkra patienter och annan personal att du innehar tillräcklig kompetens. Vi kan inte ha icke-legitimerad personal som går runt och delar läkemedel. Det ligger i patientsäkerhetens intresse att sjukvården har säkra rutiner kring läkemedel, för det handlar inte om att springa och ge patienter en värktablett, många gånger handlar det om att ge potenta läkemedel och vara medveten om dess verkningsmekanism samt biverkningar. Dessutom ska du som sjuksköterska behärska de metoder som krävs för att undervisa och informera patienterna kring vad läkemedlet innebär. Du ska även utifrån din helhetssyn på patienten se behov av hjälpinsatser för att patienten ska förstå behandlingen och göra upp en plan för vilka åtgärder som bör sättas in, om så krävs.

“Runt om i Sverige i dag pågår det olika försök för att ersätta sjuksköterskor. ”

Runt om i Sverige i dag pågår det olika försök för att ersätta sjuksköterskor. Ett exempel är en avdelning i Skåne där man försöker med 40 procent sjuksköterskor och 60 procent undersköterskor för att lösa bristen. Detta gör man trots att det finns forskning på att mortaliteten ökar med ett minskat antal sjuksköterskor på en avdelning. Man sänker alltså medvetet kvaliteten i vården i stället för att rätta till det som är felet.

Sjuksköterskor i dag jobbar under hemska förhållanden när det gäller arbetsvillkor, miljö och löner. I stället för att ge sjuksköterskor vettiga förhållanden och en rimlig ingångslön samt löneutveckling så väljer man i stället, återigen, att sänka kvaliteten på vården.

Vi tycker det är beklagligt att du kommer och försöker, precis som landstingen, hitta lösningar runt det egentliga problemet i stället för att ställa dig bakom oss sjuksköterskor i kampen mot bra arbetsvillkor, arbetsmiljö och lön.

Kajsa Dovstad, i stället för att sätta patientsäkerheten ännu mer på spel igenom att icke-legitimerad personal, så som läkarstudenter, ska axla ett ansvar som är tidigare beskrivit, slut upp med oss och se till att landstinget inser att vi har fantastiska sjuksköterskor i vårt avlånga land, men de är inte beredda att jobba för de rent ut sagt pissiga löner och arbetsvillkor som är i dag.

Relaterat material
”Läkarstudenter borde få hantera läkemedel i slutenvården”
”Ny läkemedelsföreskrift hotar patientsäkerheten i slutenvården”

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler