Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Stephan Stenmark, ordförande i Programråd Strama och smittskyddsläkare i Västerbotten.

Stephan Stenmark, ordförande i Programråd Strama och smittskyddsläkare i Västerbotten. Bild: Emilia Larsson

Antibiotikaresistens på global dagordning

Allt fler länder får upp ögonen för antibiotikaresistens. Den hoppfulla rubriken, ”multiresistenta bakterier – allt är inte nattsvart” inledde årets Stramadag den 10 maj.

Annons:

– Ljuspunkten som finns är ett ökat medvetande. Globalt sett så är det allt fler länder och regeringar som förstår att detta är en viktig folkhälsofråga som inte bara påverkar sjukvården, utan hela samhället, säger Stephan Stenmark, ordförande i Programråd Strama och smittskyddsläkare i Västerbotten.

Ungefär 170 personer var anmälda till stramadagen som anordnades på Radisson Blu Arlandia i närheten av Arlanda. Det stora flertalet var sjuksköterskor, läkare och apotekare från de lokala Stramagrupperna i landet men även representanter från industrin fanns på plats.

Stephan Stenmark menar att Sverige sannolikt har varit ett föregångsland eftersom vi har förstått att detta är en viktig fråga sedan många år tillbaka och även har bidragit till att sprida kunskaperna ut i Europa och världen.

– Vi har via det tvärprofessionella arbete som Strama gör, visat att man med behandlingsrekommendationer kan påverka förskrivningen och genom förbättrad vårdhygien minska smittspridningen på sjukhuset. Vi har även visat att man kan ha en patientsäker sjukvård med en relativt sett restriktiv antibiotikaanvändning.

Vad är Strama programrådets främsta fokus just nu?

– I slutenvård och primärvård handlar det om att ha bra verktyg för återkoppling av det vi gör. Vi ska kunna koppla ihop förskrivning, diagnos och labbsvarsdata. Systemen finns på plats i Sverige men de är inte helt utbyggda och använda till sin fulla potential ännu.

Antibiotikaronder är ett annat av Stramas fokus. Det innebär vanligen att en infektionsspecialist två dagar i veckan går ut till andra avdelningar och följer upp alla patienter som får infektionsbehandling. Målet är det ska finnas på alla akutsjukhus. I dagsläget har exempelvis Skåne det på alla sina akutsjukhus medan Stockholm, Göteborg och några på några andra ställen har kommit igång på vissa sjukhus..

– Vi har fokuserat mycket på att sätta in rätt sak från början men vi måste ha bra system för uppföljning under behandlingstiden, så vi kan höja kvaliteten även där.

Om cirka en vecka lanseras en app där rekommendationer för infektioner på sjukhus finns samlat. Tidigare bestod dessa av 21 olika dokument, ett för varje landsting.

Vad betyder Stramadagen egentligen?

– Det är inspirerande att lära av varandra och man får energi till det fortsatta arbetet. Deltagarna får höra om goda exempel, sådana som har kommit lite längre eller provat något nytt. Många som är med här säger ”det där ska vi börja göra hos oss också”.

Men han lyfter också fram att ingenting i Strama-arbetet är en quick-fix.

– Stramas devis är ”patientens rätt till bästa tillgängliga infektionsbehandling samtidigt som vi arbetar mot antibiotikaresistens” och vår framgång består i att vi håller fast vid samma frågor och målsättning år efter år.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler