Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Sofia Persson, leg sjuksköterska.

Sofia Persson, leg sjuksköterska.

”Varför inte lyssna på oss sjuksköterskor?”

Inom sjukvård hanteras liv och död och för att kunna utföra en god och säker vård krävs legitimerad och välutbildad personal, skriver sjuksköterskan Sofia Persson i debatten om ansvarsfördelning i vården. 

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Enligt Kajsa Dovstad finns en önskan om att patienter ska få vård även när det är sommar i Sverige. Legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter runt om i Sverige håller helt och hållet med dig. Men, det som vår profession även står för är att den vård som ges är patientsäker.

Vi ska kort sammanfatta varför vi är emot ditt förslag:

  • Du väljer att inte lyssna på de som faktiskt vet bäst om vad de behöver avlastning med. Sjuksköterskor sliter dagligen med att göra saker som inte har med deras profession att göra. Det kan handla om att fylla på papper i skrivare, städa ur förråd, bädda sängar, inventera lager, packa upp sondmat och boka sjukresor etc. Här finns massor av arbetsuppgifter som kan avlasta en sjuksköterska i det dagliga arbetet.
  • Risken är stor att sjuksköterskor inte får den överblick på patienten som krävs om läkemedelshanteringen sker från en annan yrkesgrupp. Genom att sjuksköterskan själv administrerar och delar ut läkemedel kan en helhetsbild av patienten byggas som därefter kan vara till grund för de omvårdnadsåtgärder som just en sjuksköterska ordinerar. Genom ditt förslag försvårar du snarare för dagens sjuksköterskor att kunna ordinera korrekta omvårdnadsåtgärder. 
  • Sjukvård är inte som andra branscher. Inom sjukvård hanteras liv och död och för att kunna utföra en god och säker vård krävs legitimerad och välutbildad personal. Den legitimerade personalen kan inte ersättas av studenter. I förra veckan presenterades en avhandling vid Karolinska institutet som påvisar att de omvårdnadsuppgifter som utförs av en sjuksköterska inte kan ersättas av annan vårdpersonal, det leder i så fall till ökad mortalitet. Läkemedelshantering är en del av just omvårdnad.
  • Enligt din senaste replik finns omkring 8 800 sjuksköterskor som valt att lämna svensk sjukvård, även om dessa skulle komma tillbaka anser du att de inte kommer kunna göra någon skillnad. Där har du återigen fel. En undersökning från 2014 visar att det saknades omkring 2 000 sjuksköterskor inom svenska akutsjukhus för att kunna öppna upp stängda vårdplatser (Vårdfokus 2014). Nu kan den siffran vara annorlunda, men visst skulle dessa 8 800 göra en skillnad.

Angående din synpunkt på ingångslönen förstår vi inte varför en jämförelse mot underläkare är aktuellt. Men eftersom du tog upp frågan vill vi påpeka att en sjuksköterska aldrig tjänar in sin utbildning (en sjuksköterskas livslön är 15,9 miljoner kronor jämfört mot en person med endast samhällsvetenskaplig gymnasial utbildning som har 16,3 miljoner kronor i livslön). En läkare tjänar in sin utbildning redan vid 33 års ålder (livslön 26,1 miljoner kronor) enligt statistik från Saco. Därför anser vi att en högre ingångslön är rimlig, och givetvis en god löneutveckling därefter.

Så snälla Kajsa om du verkligen vill hjälpa alla de stressade sjuksköterskor som finns ute i landet, lyssna i stället på vad vi verkligen behöver hjälp med och stöd oss i kampen om drägliga arbetsförhållanden. Genom att göra detta kommer fler vårdplatser hållas öppet året om.

Sofia Persson, leg sjuksköterska, samt över tusen legitimerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter från Skåne till Norrbotten. Dessa har undertecknat via den slutna gruppen Sjuksköterskan på Facebook.

Relaterat material

Kommentarer