Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Marcus Söderberg, Anna Larsson, Johan Linde och Bodil Persson är några av de omkring 35 studenter vid utbildningen för ambulanssjuksköterskor som står bakom brevet. Ungefär 45 personer, fördelade på två klasser, läser programmet. Även fem studenter som läser akutsjukvård skriver under brevet.

Marcus Söderberg, Anna Larsson, Johan Linde och Bodil Persson är några av de omkring 35 studenter vid utbildningen för ambulanssjuksköterskor som står bakom brevet. Ungefär 45 personer, fördelade på två klasser, läser programmet. Även fem studenter som läser akutsjukvård skriver under brevet. Bild: Privat.

40 studenter kräver rektorn på svar

Tre fjärdedelar av ambulanssjuksköterskestudenterna vid Sophiahemmet Högskola vill träffa rektorn Johanna Adami och få svar på frågor kring den kritiserade omorganisationen.

Annons:

Dagens Medicin har i flera artiklar rapporterat om den kritik som riktats mot Sophiahemmet Högskola och specialissjuksköterskeutbildningarna i ambulans- och akutsjukvård. Kritiken, som kommer från både studenter och lärare, handlar om en omorganisation vid lärosätet som bland annat gör att de programansvariga för utbildningarna ska vara disputerade, men inte behöver ha specialistutbildning.

Nu har 40 studenter från tre klasser valt att skriva ett brev till Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet Högskola, där de ställer ett antal frågor om sin utbildning. De undrar bland annat varför utbildningen inte leds av en sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård: ”På vilket sätt borgar det för god kvalitet och klinisk förankring?”. De ställer sig också frågande till om lärosätet har full administrativ kontroll på utbildningen sedan studenter ”blivit godkända på seminarier som inte ens ägt rum”.

Studenterna vill också få till stånd ett möte med Johanna Adami för att reda ut de frågetecken som kvarstår.

– Rektorn har kategorisk sagt att utbildningen inte har blivit sämre. Men vi har bara en tredjedel av lärartätheten emot innan. Och inte heller finns den formella kompetensen som har varit innan, säger Marcus Söderberg, en av studenterna bakom brevet, till Dagens Medicin.

Mer än tre fjärdedelar av studenterna står bakom kritiken och, enligt Marcus Söderberg, råder det en stor enighet kring att kvaliteten på utbildningen har blivit avsevärt försämrad.

Johanna Adami uppger att lärosätets ledning håller på att gå igenom studenternas brev varför hon i nuläget inte kan svara på alla frågor men hon intygar att lärartätheten och kompetensen är bibehållen. Hon är också tydlig med att hon verkligen inte tror att studenter kan ha fått godkänt på seminarier som inte har ägt rum.

– Det är definitivt inget jag känner till, skulle det vara så är det graverande. Det är bland annat den typen av frågor som är anledningen till att vi har tillsatt en utredning, säger hon till Dagens Medicin.

Enligt Johanna Adami har lärosätets ledning, redan innan brevet, bokat in ett möte med studenterna i juni.

– Det ser vi som ett ypperligt tillfälle att besvara en del av de frågor och synpunkter som de har. Vi tar det i en direkt dialog för att de ska känna sig trygga med kvaliteten i vår utbildning och att vi tar ansvar.

Relaterat material

Kommentarer