Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Bild: Thinkstock

Fler AT- och ST-läkare i Stockholmsbudget

UPPDATERAD Fler AT- och ST-platser, nytt äldrevårdval och utredning om ny barnakut. Det är några av nyheterna i alliansens budgetförslag för Stockholms läns landsting. 

Annons:

De fyra allianspartierna som styr Stockholms läns landsting har enats om sitt budgetförslag för 2018. Ekonomiskt räknar de med ett resultat på 266 miljoner kronor för 2018 undantaget de omställningskostnader som landstinget redovisar separat. Med dessa inkluderade blir det istället ett underskott på 579 miljoner kronor.

– Vi har en ekonomi i balans. Men det finns en oro inför framtiden med en konjunktur som stannar in och ett skatteutjämningssystem som slår hårt mot Stockholm, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

Sjukvården får ett ökat anslag i budgeten för 2018 på 4,1 procent jämfört med 2017.

– Sjukvården får det i särklass största tillskottet i vår budget. Det viktigaste är vår satsning på att ge primärvården möjlighet att växla upp sitt uppdrag, säger Irene Svenonius.

Primärvården får ett särskilt tillskott på 150 miljoner kronor som ska gå till arbete med ökad kontinuitet, tillgänglighet och sjukdomsförebyggande arbete. En del av detta är satsningen på fast läkarkontakt som nu ska börja införas.

– Vi kommer börja med att erbjuda fast läkarkontakt till gruppen multisjuka äldre, berättar Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd.

En annan satsning på äldreområdet är det äldrevårdval som alliansen vill införa. I ett samarbete med kommunerna är tanken att hemtjänst, hemsjukvård, geriatrik och palliativ vård ska bakas ihop i ett vårdval. De äldre ska kunna välja mellan olika sammanhållna paket som innehåller olika typer av service och vård.

– Vissa utförare kommer kanske att kunna erbjuda allt på egen hand medan andra utförare får gå samman i nätverk, säger Anna Starbrink.

Äldrevårdvalet ska nu föras in i de förhandlingar som redan pågår mellan landstinget och kommunerna om hemsjukvården.

– Tiden är väldigt mogen för det här. Kommuner och landsting måste samla sig kring de enskildas behov och skapa en samlad lösning för den här sköra gruppen, säger Irene Svenonius.

En annan satsning på sjukvårdsområdet är en ökning av antalet AT- och ST-block i Stockholm. Det handlar om 100 nya AT-platser och 35-40 nya ST-block. Anna Starbrink säger att ST-blocken i första hand ska tillsättas inom bristspecialiteter. Hon nämner allmänmedicin, psykiatri, akutmedicin och allergologi som områden som ska få nya ST-block.

Landstinget arbetar just nu med att ta fram ett avtal som ska säkerställa att de nya AT och ST-tjänsterna även kommer att tillsättas hos de privata utförare som landstinget har avtal med.

– Vi håller på att utforma ett ersättningssystem och det kommer att finnas ett krav på att de privata utförarna ska ta emot en viss andel i sina verksamheter, säger Anna Starbrink.

Andra sjukvårdssatsningar i budgeten är bland annat ett tillskott på 30 miljoner kronor för utbyggnaden av de tolv närakuter som alliansen har utlovat. En utredning ska också göras om möjligheten att bygga en ny barnakut på Danderyds sjukhus.  

Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S) tycker att det är bra att sjukvården får det största tillskottet i budgeten. Han ställer sig  bakom satsningarna på primärvården och på fler AT- och ST-läkare. Men han är starkt kritisk till det planerade äldrevårdvalet. 

- Vi behöver inte mer av konkurrenssjukvård. Vi behöver mer av samverkanssjukvård där vi bygger sammanhållna sjukvårdssystem. Det här förslaget om mer vårdval är splittrande och kostnadsdrivande, säger Dag Larsson. 

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler