Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Photos.com/Ronnie Edlund

Tufft få sammanhängande semester i år

Apotekens bemanningsproblem gör det svårt för anställda att få alla semesterönskemål tillgodosedda. Det visar en rundringning till de större apotekskedjorna. 

Annons:

En enkät till 1 500 medlemmar i Sveriges Farmaceuter som gjordes i januari visar att andelen farmaceuter som får alla semesterönskemål tillgodosedda är låg.

Enligt Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter, gäller enligt kollektivavtalet normalt att alla ska få en sammanhängande semester om minst tre veckor under juni-augusti.

– Även om alla inte få fyra veckors sammanhängande semester, så får fler medlemmar semester enligt något av sina önskemål. Oftast blir det tre veckor eller vid en tidpunkt man önskar. Vi för ständigt kravet på fyra veckors sommarsemester, men det är ändå en positiv förändring att fler får sina önskemål tillgodosedda, säger han.

Apoteksgruppen skiljer sig från andra apotekskedjor då apoteken ägs och drivs av småföretagare, som ansvarar för lokal bemanning och planering.

– Från serviceorganisationens håll är vi därför inte så involverade i bemanningen. Men vi försöker stötta våra medlemmar att ge goda förutsättningar att lösa sommarbemanningen, säger Apoteksgruppens kommunikationschef Maria Mårfält.

Apoteksgruppen går en balansgång mellan att kunderna ska bli nöjda med tillgänglighet och service, samtidigt som medarbetarna får möjlighet till sammanhängande semester och vila och kollegorna på plats får en god arbetsmiljö.

– Vi uppmuntrar medlemmarna att i god tid planera semestrar så att det finns möjlighet att anställa, hyra eller låna in personal om extra förstärkning behövs under semesterperioden.

Det är upp till respektive apoteksägare/bolag att planera och förlägga semestern för medarbetarna, där man tar stor hänsyn till medarbetarnas önskemål, betonar hon.

– Vi uppmuntrar våra apoteksägare till att hjälpas åt lokalt på orten och inärliggande orter inom kedjan. Det har hänt att farmaceuter från serviceorganisationen har åkt ut och bemannat apotek vid krissituationer, men det tillhör inte vanligheterna då vi är en väldigt slimmad organisation, säger Maria Mårfält.

Camilla Ås, hr-chef på Apotek Hjärtat, säger att företaget gör så gott det kan för att tillgodose farmaceuternas och andra apoteksmedarbetares önskemål om semester.

– Vi arbetar med samplanering mellan apotek för att så många som möjligt ska få önskad semester, säger hon.

Apotek Hjärtat arbetar med en dialog med personalen, där ambitionen är att tillgodose flera önskemål genom en flexibel semesterplanering, istället för att dela in sommarmånaderna i fasta semesterperioder.

– Vi jobbar i dagsläget för fullt för att kunna hålla de apotek som normalt sett är öppna under sommaren, öppna även i år, säger Camilla Ås.

Apotek Hjärtat arbetar för att så många som möjligt ska bli nöjda med den semester de fått, men något generellt kompensationssystem för dem som arbetar utöver sina önskemål finns inte.

Anställda på huvudkontoret går också ut och arbetar för att upprätthålla bemanningen, speciellt under sommaren, men även under övriga året.

– Hela året jobbar vi med att så många som möjligt som normalt sett inte arbetar på apoteken ska göra det med jämna mellanrum. Det är både ett bra sätt för erfarenhetsutbyte, men också ett sätt att hjälpas åt att förstärka bemanning när det behövs. Det gäller framför allt farmaceuter. Det brukar vara mycket uppskattat och i år är intresset större än någonsin.

Apoteket AB påbörjar planeringen tillsammans med regionchefer och apotekschefer i januari för att säkerställa bemanningen under sommarmånaderna.

– Målsättningen är att alla medarbetare som så önskar ska kunna få en sammanhängande ledighet om fyra veckor, säger Carina Fält, hr-chef på Apoteket AB. 

Det finns faktorer som påverkar planeringen lokalt, betonar hon.

– För en del av apoteken är utmaningarna större och på något håll kan det eventuellt bli justeringar i öppettiderna, säger hon.

Apoteket AB arbetar med flera olika vägar för att med hjälp av gemensamma resurser lösa lokala bemanningsproblem på sommaren:

– Vi arbetar med bemanningsfrågan lokalt, regionalt och även centralt uppmanar vi våra medarbetare att jobba ute på apotek under perioden.

Utöver det har vi nationellt rörliga resurser, säger Carina Fält.

Kronans Apotek har ambitionen att så många som vill ska få fyra veckors sammanhängande semester.

– Vi gör det genom att det är möjligt att ta semester tidigt på året och en bit på sensommaren, där vi samarbetar mellan flera apotek så att medarbetarna kan täcka upp för varandra, och vi lägger ett pussel nu under våren, säger Andreas Rosenlund, som är kommunikationschef på Kronans Apotek.

Generellt försöker Kronans Apotek ge så många som möjligt fyra veckors sammanhängande semester och de ligger i regel i block. Några apotek kan behöva stängas.

– Det finns alltid några apotek som stänger för att till exempel vårdcentralen stänger. I övrigt är det ytterst få, färre än fem, som stänger på grund av semestrar, säger Andreas Rosenlund.

Någon kompensation för dem som inte får önskemålen tillgodosedda ges inte, men ambitionen är att tillgodose behoven av semester på bästa sätt. Att gå ut och jobba från kontoret är frivilligt.

– På frivillig basis går framför allt farmaceuter som jobbar på servicekontoret ut och jobbar på apotek. Målsättningen är att alla medarbetare på servicekontoret ska vara ut på apotek och jobba något under året, men det är inte låst till sommaren, säger Andreas Rosenlund.

Llloyds Apotek har som ambition att ta in och beakta personalens semesterönskemål i god tid.

– Vi planerar semestrarna så att alla är garanterade tre veckors sammanhängande semester under den period de önskar. Vi prioriterar att försöka tillmötesgå allas önskemål om när semestern ska förläggas, vilket varit uppskattat historiskt, säger Marie Bergsgård, som är hr-chef på Lloyds apotek.

Inga apotek har behövt stänga på grund av semestern, uppger hon. Lloyds betalar ingen kompensation till anställda som behöver jobba utöver önskemålen, utan försöker tillgodose allas behov.

– Samtidigt kommer medarbetare som är anställda på vårt servicekontor, och som har möjlighet, självklart stötta våra apotek om det skulle behövas, säger Marie Bergsgård.

Denna artikel är publicerad av Dagens Apotek.

Relaterat material
Färre får sammanhängande semester

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler