Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

DIGITALT UTBYTE. Från vänster: Christina Venhagen, avd för digitalisering och it, koncernkontoret Skåne, Claes Dahlgren, akut- och internmedicin, SUS Lund, Noel Grehan, stroke och allmänrehabilitering, Orups sjukhus, Birgitta Wästberg, chefsarbetsterapeut, SUS Malmö-Lund och Magnus Nilsson, konsult, tjänstedesigner mobila applikationer, Tenco, har möte i Appgruppen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

DIGITALT UTBYTE. Från vänster: Christina Venhagen, avd för digitalisering och it, koncernkontoret Skåne, Claes Dahlgren, akut- och internmedicin, SUS Lund, Noel Grehan, stroke och allmänrehabilitering, Orups sjukhus, Birgitta Wästberg, chefsarbetsterapeut, SUS Malmö-Lund och Magnus Nilsson, konsult, tjänstedesigner mobila applikationer, Tenco, har möte i Appgruppen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Bild: Christian Örnberg/Bildbyrån

Arbetsterapeuter lotsar i app-djungeln

Det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av appar. Arbets­tera­peuter på Skånes universitets­sjuk­hus har startat en arbets­grupp för att bena ut vilka applikationer som är bra hjälpmedel för patienter.

Annons:

Bra sajter för appar

  • appsok.se, drivs av Stock­holms läns lands­ting.
  • appstod.se, drivs av Västra Götalands­regionen.
  • comai.se, grundad av en arbetsterapeut.

Appgruppen består av sju åtta medlemmar som möts fyra gånger per år för att diskutera appar och vilka lösningar som kan vara bra för olika patienter i olika situationer. Helst ska det vara appar utan vinstintresse som gruppen kan rekommendera till vård­personal ute på kliniker på Skånes universitetssjukhus.

– Det svåraste är att hålla sig uppdaterad i vad som finns. Området är brett och uppdateras ständigt. Vi har mejlkontakt mellan mötena och försöker att samla ihop olika appar och annan information som vi hittar, säger chefsarbetsterapeut Birgitta Wästberg som håller i gruppen.

Hon menar att appar är den nya tidens kognitiva hjälpmedel, till exempel vid minnessjukdomar och rehabilitering av hjärnskadade. I dag finns många appar som patienten själv kan ladda ned i sin smart­phone eller surfplatta och använda hemma. Det finns mat- och sovappar som påminner om sömn, mat och läkemedel. Andra visar vilka kläder som passar till dagens väder eller lottar fram en aktivitet som fungerar vid låg energinivå.

– Man kan tipsa patienter om att använda dem som hjälp när de kognitiva funktionerna inte fungerar. Patienterna och deras närstående behöver sedan få stöd i att använda dem, säger Birgitta Wästberg.

Det finns också appar för patient­dokumentation, om sjukdomstillstånd och appar med tränings­program som kan användas som en del i en behandling.

– På sjukhuset i Malmö provar man nu en app där man ska få ut patienter från patientrummen på intern­medicin. Man har en platta och i korridoren finns det frågestationer som man får gå och svara på, säger Birgitta Wästberg.

Appgruppens medlemmarna är inga it-proffs, utan skaffar information genom att bland annat titta på instruktionsfilmer på Youtube. De flesta appar hittar gruppen själv, men det händer också att kollegor hör av sig med önske­mål.

– Ett mobilt team ville ha en dokumentations-app att använda när de är ute och bedömer patienter som är på andra avdelningar än där de hör hemma, säger Birgitta Wästberg.

Då scannar appgruppen av vad som finns på marknaden, vad som går att använda och vad som bör väljas bort. Eftersom behoven bland patienterna varierar stort är det dock svårt att ge rekommendationer.

– Fortfarande trevar vi ganska mycket. Vad ska man köpa? Vad fungerar? Hur ska man följa upp det? Det handlar om att försöka få kläm på var man hittar information, säger Birgitta Wästberg.

Det finns flera bra samlingsajter enligt henne, se faktaruta.

Gemensamt för sajterna är att de har granskat appar utifrån funktionalitet och hur de kan ge stöd i vardagen vid olika funktionsnedsättningar. Hos Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd, Stockk, finns också bra checklistor och stöd för bedömning av digitala stöd.

Kommentarer