Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bärbar robotdräkt ska få äldre på fötter

Ett så kallat exoskelett, alltså en form av robotskelett, kan hjälpa personer att återfå balansen efter att ha snubblat. Tanken är att den nya tekniken ska förhindra fall hos exempelvis äldre. 

Annons:

I dräkten finns sensorer som urskiljer när benen ger efter, såsom vid en halkning. Då startar två lättviktsmotorer som trycker till höftleden så att personen återfår balansen. Tekniken är utformad av ett internationellt forskarlag och har hittills testats i mindre skala. Resultaten publiceras i tidskriften Scientific Reports.

I studien ingick tio personer som antingen var äldre eller hade en benprotes. Det är två grupper som ofta är inblandade i fallolyckor. Deltagarna fick promenera på ett rullband som plötsligt gick isär så att testpersonerna medvetet skulle tappa balansen. Efter upprepade försök på rullbandet – både med och utan hjälp från exoskelettet – fann forskarna att utrustningen effektivt kunde förhindra fall.

Tekniken baseras på en algoritm som detekterar om personen hamnar i obalans. I så fall sker ett tryck mot höften inom 350 millisekunder som gör att det snubblande benet bromsas upp, medan det andra benet snabbt tvingas ned mot marken. På så sätt ska personen snabbt komma på fötter igen.

Dagens Medicin har tidigare skrivit om olika former av exoskelett, till exempel en japansk robotdräkt som ska hjälpa strokepatienter att gå igen. I detta fall används tekniken för att understödja rörelser medan exoskelettet i den aktuella studien i stället ska förhindra en händelse.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är fallolyckor den andra vanligaste olyckstypen som leder till dödsfall. Årligen dör fler än 400 000 personer av fall, varav majoriteten är äldre än 65 år.  

Forskarna skriver att deras fynd behöver bekräftas i större studier framöver. I framtiden vill de även göra exoskelettet lättare så att fler äldre ska orka bära det. I dagsläget väger utrustningen ungefär fem kilo.

De äldre personerna i studien var i snitt 69 år och kom från Italien. Samtliga deltagare hade varit med om en fallolycka det senaste halvåret innan rekryteringen. Alla personer bar en säkerhetssele som var fäst i taket ovanför rullbandet så att ingen deltagare föll på riktigt.  

Läs mer i abstract:

Källa videoklipp: EPFL

Källa bild: Hillary Sanctuary / EPFL

Kommentarer