Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

BMI kan i framtiden bli TMI

Ett nytt mått för att uppskatta andelen kroppsfett hos barn och ungdomar tycks vara mera exakt än BMI och är dessutom enklare att använda, enligt en ny studie i Jama Pediatrics. 

Annons:

Body Mass Index, BMI, används över hela världen för att bedöma om en person har övervikt eller fetma. När det gäller barn och ungdomar så behöver hänsyn tas till ålder och då används den åldersanpassade BMI z-skalan.

Enligt forskarna bakom studien är det en nackdel att BMI z-skalan inte tar hänsyn till att ungdomars kroppsproportioner och nivåer av kroppsfett förändras på ett sätt som inte är konsekvent med skalan. Därför har nu ett nytt mått tagits fram som ska ge en bättre bild av den växande individens kroppsmassa.

Tri-Ponderal Mass Index, TMI, bestäms genom att kroppsvikten delas med längden i kubik till skillnad mot BMI där vikten istället delas med längden i kvadrat. Dessutom slipper man åldersanpassa med TMI.

Resultatet visar att TMI att tycks vara bättre på att uppskatta andelen kroppsfett jämfört med BMI, framförallt vad gäller pojkar. Som facit användes mättningar av kroppsfett för att bestämma om barn och ungdomar var överviktiga eller normalviktiga, där TMI felklassificerade personerna mer sällan, drygt åtta procent jämfört med närmare 20 procent för BMI z-skalan.

I studien ingick 2 300 barn och ungdomar i åldrarna 8 och 29 år. En begränsning med den nya metoden enligt forskarna är att den baseras på statistisk fördelning av kroppsfett snarare än utifrån hälsoriskerna. 

Kommentarer