Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Nya jouravtalet för läkare i hamn

Efter långa förhandlingarna är nu avtalet tecknat mellan Stockholms läns landsting och Stockholms läkarförening gällande läkarnas jour och beredskap.

Annons:

Avtalet som börjar gälla den 1 september i år innebär bland annat att alla läkare i Stockholms läns landsting, förutom de inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, ersätts enligt samma modell.

Förhandlingarna påbörjades redan förra hösten och debatten kring avtalet har varit het. 

– Vi stod väldigt långt ifrån varandra från början. Jag tror att arbetsgivarsidan från början hoppades kunna spara pengar på det nya avtalet, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening till Läkartidningen.

Enligt beräkningar som läkarföreningen gjort ska avtalet vara kostnadsneutralt totalt sett. Några enskilda läkare kan förlora något på det medan andra vinner på det.

Tidigare fanns närmare 200 lokala jour- och beredskapsavtal i Stockholms läns landsting.

Farhågorna med förslaget om arbetstid mellan klockan 7 till 21 har varit dels att det ska drabba utbildning och forskning och dels att det ska innebära risk för kompetensbrist dagtid när den största delen av den högspecialiserade vården sker om läkare med hög kompetens schemaläggs kvällstid, enligt Marta Christensson, ordförande i föreningen Sjukhusläkarna Stockholm i en tidigare artikel i Dagens Medicin.

Efter långa förhandlingar har förslaget resulterat i en kompromiss där läkarna får behålla ersättningen från klockan 17 på fredagar men däremot får en lägre ersättning från klockan 19 måndag till torsdag. Förslaget på arbetstid fram till klockan 21 ligger dock kvar.

Kommentarer