Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Cancer missades ofta vid kontroll av IBD-patient

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, har en förhöjd risk att drabbas av kolorektal cancer och genomgår därför koloskopi­kontroller. En ny svensk studie pekar dock på att många cancrar ändå missas vid kontrollerna. 

Annons:
Anna Forsberg är gastroenterolog och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus.
Bild: Örjan Renström

– Det här är högre siffror än vi förväntat oss. Här finns en potential till förbättring, säger Anna Forsberg, gastroenterolog och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus.

Tillsammans med forskarkollegor har hon gått igenom runt 79 000 koloskopier som gjorts på 41 000 svenska patienter med IBD under åren 2001 till 2010.

Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad 6 till 36 månader efter att en koloskopi gjorts som inte visade på någon cancer. Detta enligt resultaten som presenterades på Gastrodagarna i förra veckan.

– Sådan så kallad postkoloskopicancer är en kvalitetsmarkör, även om det är svårt att veta vad som är en rimlig siffra. Men jämför vi med personer utan IBD så är risken för postkoloskopicancer mycket högre. En orsak är antagligen att cancerutveckling vid IBD ofta ser annorlunda ut med mer diskreta förändringar i tarmslemhinnan, säger Anna Forsberg.

I ett nytt vårdprogram för endoskopikontroll vid IBD kommer det föreslås åtgärder för att minska sannolikheten att tumörer missas.

– Problemet med intervallcancrar tycks ändå ha minskat på senare tid men utgör fortfarande ett mycket angeläget kliniskt problem, som studien antyder. Nu finns högupplösande videobildteknik tillgänglig som tillsammans med infärgning av tarmslemhinnnan med färgämne gör att chansen att hitta de diskreta förändringarna ökat radikalt. Denna metod har dock inte vunnit inträde än på många håll i Sverige men nu lyfter vi fram denna som en förstahandsmetod och hoppas på snar nationell implementering.  

Det säger Erik Hertervig, överläkare vid Skåne universitetssjukhus i Lund, som är en av dem som skrivit det nya vårdprogrammet på uppdrag från Svensk gastroenterologisk förening. 

Kommentarer