Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Cannabisläkemedel gav färre epileptiska anfall

Barn och unga med ärftlig epilepsi drabbades av betydligt färre epileptiska anfall om de fick cannabisläkemedel, enligt en ny randomiserad studie i tidskriften New England Journal of Medicine. 

Annons:

Det diskuteras om behandlingar med så kallad cannabidiol, en aktiv komponent i cannabisplantan, är effektiva vid epilepsi. Fyra tidigare studier har pekat på blandade resultat när substansen gavs till barn med en ärftlig form av epilepsi som kallas Dravets syndrom. Men nu kommer alltså fynd från en större studie som visar att cannabidiol har en tydlig effekt på patientgruppen.

I den dubbelblinda studien ingick 120 barn och ungdomar med Dravets syndrom. Inga deltagare hade längre någon tydlig effekt av antiepileptiska läkemedel. De lottades till att få cannabidiol eller placebo i kombination med standardterapi. Det primära effektmåttet var förändringen i epileptiska anfall under en månads tid.

I gruppen som fick cannabidiol sågs en betydande minskning från i snitt 12,4 anfall i månaden till 5,9 efter behandling. I placebogruppen var däremot siffrorna nästan oförändrade – antalet epileptiska anfall sjönk från i snitt 14,9 i månaden till 14,1.

Av dem som fick cannabidiol blev 5 procent helt fria från anfallen, vilket inte skedde för någon deltagare på placebo.

Det är ett välkommet resultat som presenteras i studien, skriver Samuel Berkovic, professor vid University of Melbourne, i en ledarkommentar till studien. Fram tills nu har det saknats definitiva bevis för att cannabidiol har effekt vid Dravets syndrom, påpekar han. Samuel Berkovic betonar dock att behandlingen var förenad med vissa biverkningar. Många deltagare drabbades exempelvis av diarréer och trötthet. Men med ytterligare forskning kanske dessa bieffekter kan undvikas med dosjusteringar, skriver han.

Deltagarna var mellan 2 och 18 år. De kom från 23 olika kliniker i Europa och USA. Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals.

I dag är det främst två av närmare hundra cannabinoider som står i fokus inom medicinsk forskning. Den ena är cannabidiol och den andra kallas THC och kan exempelvis lindra smärta.

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Patienter får cannabis mot kronisk smärta
Danska epileptiker ska få cannabis

Kommentarer