Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Målriktad behandling bromsade återfall i lungcancer

Patienter som opererats i möjligt botande syfte för EGFR-muterad lungcancer fick längre sjukdomsfri överlevnad om de behandlades med tyronsinkinashämmaren gefitinib i stället för cytostatika, enligt en ny studie från Kina.

Annons:

Resultaten skulle därmed ge ytterligare ett exempel på att målriktad behandling inte bara kan göra nytta vid spridd cancersjukdom utan också i ett tidigare skede.

I studien ingick 222 patienter som efter operation lottades till understödjande, adjuvant, behandling med antingen gefitinib (Iressa) eller cisplatinbaserad cytostatika.

Efter tre år hade 66 respektive 77 procent återfallit i lungcancer i respektive grupp. Mediantiden till återfall var 29 jämfört med 18 månader. Biverkningarna var mildare i gruppen som fick gefitinib.

Forskarna bakom studien ämnar nu följa patienterna längre för att få en klarare bild av överlevnaden i bägge grupperna. I slutändan menar de att gefitinib kan bli ett nytt alternativ för patienter med EGFR-muterad operabel lungcancer.

I dagsläget är gefintib godkänt för behandling av EGFR-muterad framskriden lungcancer.

Runt 10 procent av lungcancertumörerna har mutationer i tillväxtfaktorreceptorn EGFR, vilket gör tumörerna känsliga för getifinib och andra EGFR-hämmare. Mutationerna är dock vanligare i Asien, vilket begränsar tolkningen av resultaten i ett västerländskt perspektiv. 

Studien presenteras på Asco-kongressen på måndag den 5 juni. Den har finansierats av bland annat Astrazeneca. Företaget utvärderar nu om det uppföljande läkemedlet till Iressa, Tagrisso (osimertinib) fungerar som adjuvant behandling.

Läs abstract till studien:

 Yi-Long Wu med flera. Gefitinib (G) versus vinorelbine+cisplatin (VP) as adjuvant treatment in stage II-IIIA (N1-N2) non-small-cell lung cancer (NSCLC) with EGFR-activating mutation (ADJUVANT): A randomized, Phase III trial (CTONG 1104). J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 8500)

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler