Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Axel Grothey, forskare vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota.

Axel Grothey, forskare vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota. Bild: Carl-Magnus Hake

Mindre behov av cytostatika vid tjocktarmscancer

Många patienter som får understödjande behandling med cytostatika efter att ha opererats för lymfkörtelpositiv tjocktarmscancer kan klara sig med tre månaders behandling i stället för sex månader,enligt en ny studie.

Annons:

– För patienter med lägre risk var sannolikheten för återfall den samma med den kortare behandlingen och de kan då slippa onödiga biverkningar, sade forskaren Axel Grothey vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, USA.

Tillsammans med kollegor över hela världen, har han slagit samma data från sex samtidigt pågående randomiserade studier inom området. Målet var att få tillräcklig statistisk styrka för att avgöra om det finns fördelar med den kortare behandlingen, jämfört med den längre som är standard i dag.

Sett över samtliga 12 800 patienter i studien uppnåddes inte det förutbestämda kriteriet för likvärdig risk för återfall i de bägge behandlingsarmarna. Men skillnaden var liten, bara 0,9 procentenheter efter tre år.

Bland patienter med lägre risk för återfall, de som bara hade spridning till högst tre lymfkörtlar och utan att tumören vuxit igenom tarmväggen, var skillnaden ännu mindre, 0,2 procent efter tre år. De här patienterna utgjorde 60 procent i studien och bland dessa kommer resultaten sannolikt att ändra praxis, enligt Axel Grothey.

Skillnaden i andel patienter som fick kliniskt meningsfulla nervrelaterade biverkningar, såsom känselbortfall, var nämligen högst påtaglig, i absolut tal runt 30 procent mellan grupperna.

– Dessa biverkningar kan påverka patienten under lång tid efter att behandlingen avslutats, sade onkologen Nancy Baxter, som ombetts kommentera resultaten för Ascos räkning.

Hon beskrev resultaten som mycket viktiga och som ett exempel där man anpassar behandlingen efter patientens förutsättningar.

Studien har genomförts på initiativ av prövare i olika länder utan finansiering från läkemedelsindustrin.

Läs abstract till studien:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler