Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Lars Lundström, doktor i psykologi och legitimerad psykolog.

Lars Lundström, doktor i psykologi och legitimerad psykolog. Bild: Jonatan Johansson

”Bedrägligt om hjärnutveckling hos barn med adhd”

En studie i tidsskriften Lancet Psychiatry sprider felaktigt uppfattningen att enskilda barn med adhd kännetecknas av något mindre hjärn­volym, skriver Lars Lundström.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

I mitten av februari publicerade över 80 forskare i Lancet Psychiatry en omfattande sammanställning av undersökningar med hjärnavbildningstekniker. Den har erhållit stort genomslag internationellt och inte minst i svenska medier. Där hävdas att läkare nu i klartext kan informera föräldrar till barn med adhd om att deras barn har förändrade (altered) och störda (disordered) hjärnor. [1] ​

Vid närmare studium av artikeln kan inget stöd för den tolkningen återfinnas. Det verkliga resultatet är att adhd-diagnos hos unga individer förekommer i samband med en något fördröjd (delayed) hjärnutveckling.

Lancetstudien gav dock stor spridning åt uppfattningen att enskilda barn med adhd kännetecknas av något mindre hjärn­volym. I en utförlig kommentar har Corrigan och Whitaker påvisat att det inte finns underlag för ett sådant påstående. [2] 

För att exemplifiera: Anta att man funnit att gotlänningar är några millimeter längre än fastlänningar. Det handlar då om en liten skillnad i genomsnitt för grupper som i stort sett överlappar varandra. Man kan inte påstå att ett kännetecknande drag för alla gotlänningar är att vi är längre än andra svenskar.

Grundfelet som görs i Lancet­artikeln är att på liknande sätt överföra ett statistiskt medelvärde för en grupp till att gälla alla in­gående individer.

Kan dessutom en liten genomsnittlig utvecklingsskillnad förklaras med Socialstyrelsens uppgift att barn födda sent på året dia­gnostiseras och medicineras 35 procent mer än de som är födda första halvåret?

Corrigan och Whitaker anser att den i Lancet Psychiatry publicerade studien har en lång rad brister och kräver att artikeln dras tillbaka. Redaktören har vägrat men publicerar kritiken samt studie­författarnas reaktioner. 

 

Referenser

1. http://thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30049-4/fulltext​

2. https://www.madinamerica.com/2017/04/lancet-psychiatry-needs-to-retract-the-adhd-enigma-study/

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler