Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och Ing-Marie Moegelin, sakkunnig utbildning- och äldrefrågor, Svensk sjuksköterskeförening

Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och Ing-Marie Moegelin, sakkunnig utbildning- och äldrefrågor, Svensk sjuksköterskeförening Bild: Simon Hastegård/Bildbyrån, Svensk sjuksköterskeförening

”Desperata lösningar hotar patientsäkerheten”

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Nu när sommaren står för dörren är bristen på sjuksköterskor större än någonsin. Vi ser desperata lösningar där vårdavdelningar utan sjuksköterskor skapas. Dessa enheter tummar allvarligt på patientsäkerheten till exempel när det gäller läkemedelshantering och kvalificerade bedömningar och tolkningar av patientens omvårdnadsbehov.

Det finns evidens för att omvårdnad som utförs av sjuksköterskor leder till färre komplikationer och minskar risken för skador för patienten.

Omvårdnadsbedömningen är av särskilt stor vikt då patientens tillstånd snabbt kan förändras i främmande miljöer och det rör inte minst multisjuka och sköra äldre personer. En säker läkemedelshantering innebär att kunna hantera läkemedel utifrån ordination, verkningsmekanism, effekter, interaktioner, biverkningar och individuella skillnader hos personen oavsett om det är en tablett som ska sväljas eller behov av en injektion.

Enligt Socialstyrelsen SOSFS 2000:1, kap 4 gäller att inom slutenvården kan endast sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller apotekare iordningsställa ett läkemedel och har själv ansvar för administrering till patienten. Det bekymrar oss oerhört att Socialstyrelsen har informerat verksamheter att delegering av läkemedel i slutenvården kan ske utan legitimation.

Det är en uppenbar risk för att usla nödlösningar permanentas och arbetet för en säker vård går förlorat. Vi uppmanar alla verksamheter att till hösten påbörja kvalitetsarbete som utgår från Magnetmodellens dragningskrafter för att kunna rekrytera och behålla erfarna och kompetenta sjuksköterskor.

Relaterat material

Kommentarer