Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

Fler allvarliga biverkningar av medicin

Fallen med allvarliga biverkningar av läkemedel ökar. Ändå tror Läkemedelsverket att många fler är drabbade.

Annons:

Alldeles för många får allvarliga biverkningar av mediciner, men utan att det rapporteras. Det är en av slutsatserna i Läkemedelsverkets årliga rapport om biverkningar.

Rapporten visar även att antalet allvarliga biverkningar, de som leder till att patienten får söka sjukvård eller i värsta fall dör, har ökat under 2016. De ökar både i antal och i förhållande till hur många fall som rapporteras totalt.
Ungefär hälften av de drygt 8 000 rapporterade fallen i fjol var allvarliga. Det är särskilt kvinnor i åldern 18-64 år som drabbas.

De substanser som gett flest biverkningar är warfarin, apixaban och rivaroxaban som används i blodförtunnande läkemedel. På fjärde plats kommer paracetamol, verkningsfull substans i exempelvis Panodil, Alvedon och Citodon.

Efter förra årets rapport uppmanade Läkemedelsverket patienter och anställda i vården att anmäla alla misstänkta fall av biverkningar. En viss ökning har skett men enligt myndigheten är det ändå fler som drabbas.

”Det är positivt att vi ser att misstänkta biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket för utredning i ökande grad men samtidigt vet vi att det finns en stor underrapportering”, säger Kerstin Jansson, chef vid Läkemedelsverkets enhet för läkemedelssäkerhet, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Rapporterade biverkningar av läkemedel

 • 8 465 rapporter om biverkningar av läkemedel inkom till Läkemedelsverket 2016. 2012 rapporterades 6 311.
 • 6 av 10 rapporterade biverkningar i fjol drabbar kvinnor.
 • 4 197 var allvarliga, det vill säga krävde sjukvård eller orsakade allvarlig skada eller dödsfall.
 • 2012 rapporterades 2 741 allvarliga fall av biverkningar. En ökning under 4 år med 53 procent.
 • 2016 dog 170 personer till följd av biverkningar, en ökning med 47 procent mot de 120 som dog 2012.
 • Drygt 75 procent av alla biverkningar hade rapporterats av personal i hälso- och sjukvården, övriga av patienter/konsumenter.
 • Syftet med att rapportera biverkningar av redan godkända läkemedel, är att upptäcka mer ovanliga biverkningar, att se hur en bredare patientgrupp än i läkemedelsföretagens studier reagerar på medicin och få en bredare uppfattning om hur medicinen samverkar med andra mediciner.

Källa: Läkemedelsverket


Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler