Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

 

Från rättrådig förvaltning till modern tjänsteleverantör

DM-Play. Är mer resurser – pengar och personal – lösningen på sjukvårdens problem? Ett annat alternativ är att sköta dagens verksamhet på annat sätt och utveckla personalen som finns i dag. Hur då? Vi diskuterar 10 teser för sjukvården och vad som kan göras på olika ansvarsnivåer.

Annons:

Svensk sjukvård har stora utmaningar framför sig, med växande köer, rekryteringsproblem och en åldrande befolkning som tar en allt större del av sjukvårdsresurserna. Vilka är de områden som i dag behöver åtgärdas för att säkra den framtida kvaliteten, och vilka är åtgärderna? Capio har listat tio teser för svensk sjukvård - åtgärder på nationell, regional och lokal nivå som borde vara högst prioriterade av svenska sjukvårdspolitiker, av beställare av sjukvård och av vårdens verksamheter. Förslagen spänner alltifrån system för kontinuerlig uppföljning av medicinska resultat och patientnöjdhet till att ge både ansvar och befogenheter till första linjens chefer i sjukvården. Ta del av Capios tio teser, och diskutera dem med en panel med ledande företrädare för sjukvården.

Kommentarer