Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Regionala cancerscentrum i samverkan, RCC, hade bjudit in representanter från Danmark och Norge till sin cancerdag under Almedalsveckan.

Regionala cancerscentrum i samverkan, RCC, hade bjudit in representanter från Danmark och Norge till sin cancerdag under Almedalsveckan. Bild: Pax Engström Photos

Forskningssatsning om cancerförlopp

Sverige, Norge och Danmark inleder ett nytt forskningssamarbete om de standardiserade vårdförloppen i cancervården, som de tre länderna har infört. 

Annons:

Forskningsrupperna arbetar med åtta områden

Dessa åtta områden ska forskningsgrupperna arbeta med:

Diagnostiska center (en väg att utreda ospecifika symtom vid misstänkt cancer)

Jämlik vård/regionala skillnader

Patienterfarenheter

Nationella kohorter

Koordinatorer

Undanträngning/sideffekter

Information till befolkningen

Standardisering vs individualisering

Regionala cancerscentrum i samverkan, RCC, hade bjudit in representanter från Danmark och Norge till årets cancerdag under Almedalsveckan för att diskutera standardiserade vårdförlopp. Modellen som från början hette pakkeforløb i Danmark har de senaste åren spridits till Norge och Sverige.

Modellen går bland annat ut på att fasta tidsgränser sätts för tid från diagnos till behandling. Representanterna för de tre länderna konstaterade att utmaningarna i de olika länderna ser liknande ut. Det handlar bland annat om att åstadkomma ett fungerande samarbete mellan primärvården och slutenvården.

För att få en bättre bild av hur standardiserade vårdförlopp fungerar har de tre skandinaviska länderna nu enats om en gemensam forskningssatsning. Inom åtta områden har det bildats forskargrupper med representanter från de tre länderna. Vid ett möte i Köpenhamn i november ska grupperna redovisa hur de ska bedriva sin forskning.

– Jag hoppas att det här kan leda till att vi får förslag och utvärderingar av utförandet av de standardiserade vårdförloppen som gör att vi kan arbeta tillsammans i Skandinavien för att förbättra vårdförloppen, säger Gunilla Gunnarsson, nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Forskningssatsningen är ännu inte fullt finansierad men ansökningar om forskningsmedel har skickats till de stora cancerorganisationerna i respektive land.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler