Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

 

Så tar vi primärvården in i framtiden

DM-play. Alla är ense om att vi nu mer än någonsin behöver en väl fungerande första linjens sjukvård som sörjer för patientens behov av kontinuitet och samordning. Regeringen aviserar satsningar på nationell nivå, och regioner och landsting flyttar ut vård från sjukhusen. Är primärvårdens tid äntligen här?

Annons:

Många regioner och landsting står inför utmaningen att ge en åldrande befolkning god sjukvård, trots att skatteintäkterna stagnerar. I Landstinget i Värmland pågår nu ett intensivt arbete för att flytta fokus från vårdcentraler och sjukhus till patienternas verkliga behov. Målen med satsningen är som hämtade ur Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård, som pekade på att allt fler och allt sjukare patienter i dag skulle kunna omhändertas i öppen vård, men att Sveriges sjukhustunga system står dåligt rustat inför denna utveckling. Vad värmlänningarna vill uppnå är bästa effektiva omhändertagandenivå och patientinvolvering med hjälp av digitala verktyg, samverkan med kommuner och bättre utnyttjande av vårdens olika kompetenser. Det råder en stor enighet om att primärvården ska vara navet i utvecklingsplanen, men i Värmland som på många andra håll finns det utmaningar att brottas med. Vilka förändringar krävs för att lyckas med primärvårdens uppdrag?

Kommentarer