Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Remitterades felaktigt - avled senare

En patient som diagnosticerades med magsjuka visade sig senare ha magsår i tolvfingertarmen. 

Annons:

En äldre kvinna anlände till Mölndals lasarett två dagar i rad. Hon skickades hem vid båda tillfällena. Andra gången remitterades hon till sjukgymnast. Under kvällen avled hon, rapporterar SVT Nyheter. 

Av journalhandlingarna framgår att patienten hade varit sängliggande i flera dagar, att hon inte hade kunnat äta eller dricka samt klagade över smärtor i ryggen och ömhet över magen och sidorna. Vidare hade tidigare sjukdomar konstaterats, däribland förstorat hjärta, högt blodtryck, KOL och tarmproblem.

Hon diagnosticerades med magsjuka samt skickades första gången hem med smärtstillande läkemedel. Andra gången fick hon en remiss till sjukgymnast för träning som en följd av ryggsmärtan. Hon avled senare på grund av magsår i tolvfingertarmen. Sjukhuset anmälde inte enligt lex Maria, men däremot anmälde anhöriga sjukhuset till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo riktar nu skarp kritik riktas mot lasarettet. Sjukhuset har bland annat brustit när det gäller lagens krav om sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård samt att man ska visa patienter omtanke och respekt.

Inte heller anses sjukhuset ha levt upp till kravet på god vård, enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ingen ordentlig undersökning gjordes under den sex timmar långa väntetiden samt att andra medicinska specialiteter inte har kontaktats, konstaterar Ivo.

Sjukhuset överväger nu att göra en lex Maria-anmälan, enligt SVT.

Händelsen ägde rum februari 2015.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är för tillfället avstängd