Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Vänstra bilden: Lårbensartär med förträngningar före behandling. Mitten: Efter inläggning av stent, visar bara själva stenten. Högra bilden: Efter stentbehandling, visar kontrastflödet betydligt förbättrat.

Vänstra bilden: Lårbensartär med förträngningar före behandling. Mitten: Efter inläggning av stent, visar bara själva stenten. Högra bilden: Efter stentbehandling, visar kontrastflödet betydligt förbättrat. Bild: Hans Lindgren

Stent gav förbättrad livskvalitet vid fönstertittarsjuka

Att sätta in självexpanderande stent vid fönstertittarsjuka gav förbättrad livskvalitet hos patienterna, enligt en randomiserad studie. 

Annons:
Hans Lindgren, forskare vid Lunds universitet
Bild: Privat

– Resultatet var inte direkt överraskande även om det är första gången som det visas i en studie, säger Hans Lindgren, forskare vid Lunds universitet, som står bakom studien.

I den aktuella studien ingick 100 patienter som lottades till att antingen få inopererat en självexpanderande metallstent i den ytliga lårbensartären i tillägg till standardbehandling, alternativt till kontrollgrupp som endast fick standardbehandling. Standardbehandlingen bestod av trombocythämmande läkemedel, blodfett- och blodtryckssänkande läkemedel, instruktioner om regelbunden fysisk aktivitet och hjälp med att sluta röka.

Det primära utfallet var förbättring i livskvalitet utifrån två olika patientenkäter och resultatet visar att vid uppföljning efter ett år hade patienterna fått både lindring av smärta samt förbättring av fysisk funktion och vitalitet. Patienterna i stentgruppen ökade sin promenadsträcka i genomsnitt med 442 meter, jämfört med 126 meter i kontrollgruppen

– Jag tror att vi underbehandlar patienter med fönstertittarsjuka, jämfört med exempelvis patientgruppen som har höftledsartros. De har liknande besvär och behandlas frikostigt inom vården, säger Hans Lindgren.

Intermittent claudicato, eller fönstertittarsjuka, är kärlkramp i benen som uppkommer på grund av kärlförträngningar. Av personer mellan 60 och 90 år är det ungefär sju procent av männen och något färre kvinnor som har det.

Den rekommenderade behandlingen vid fönstertittarsjuka syftar till att bevara funktionen genom bland annat rökstopp och motion. Bakgrunden till studien är att mer aktiv behandling efterfrågas av patienterna och då behöver metoden med att lägga in sten utvärderas, enligt forskarna bakom studien.

Läs abstract:

Kommentarer