Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Fler antas till KI

Det beror framförallt på att fler program och kurser gör ett större överintag vid urval ett, enligt Karolinska institutet.

Annons:

Igår fick närmare 270 000 personer, som sökt till högskole- och universitetsutbildningar, sitt preliminära antagningsbesked. Söktrycket har varit något lägre i år jämfört med tidigare. 

På Karolinska institutet, KI, som har medicinska utbildningar, har däremot antalet antagna ökat med 13 procent sedan föregående år.

– Det beror framförallt på att fler program och kurser gör ett större överintag vid urval ett. Detta är för att underlätta för de sökande, så att de kan få så tidiga svar som möjligt och kunna förbereda sig inför studiestart, säger Marie-Louice Isacson, avdelningschef på enheten för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Detta gör också att sen antagning av reserver minskar, enligt henne. På sjuksköterske- och läkarprogrammet är antalet platser detsamma som föregående år.

– Men antalet behöriga sökande till dessa program minskat, i linje med den nationella trenden, säger Marie-Louice Isacson.

Kommentarer