Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Ännu ett diabetesläkemedel minskar njurproblem

Behandlingar med liraglutid skyddar patienter med typ 2-diabetes mot njursjukdom, enligt nya fynd i tidskriften New England Journal of Medicine.

Annons:

Det handlar om en uppföljande analys av studien Leader som berör GLP-1-analogen liraglutid (Victoza). Här ingick fler än 9 300 patienter som hade typ 2-diabetes och en hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Studien visade att behandlingen minskade risken för bland annat kardiovaskulär död, och nu kommer alltså en tydligare bild gällande njurkomplikationer.  

Utfallsmåttet var en kombination av död i njursjukdom, terminal njursvikt, en förhöjd kreatininhalt i serum samt nya fall av makroalbuminuri. Det sistnämnda betyder att det sker en kraftig utsöndring av albumin i urinen, vilket tyder på att njurskadan är avancerad.

Utfallsmåttet inträffade för 5,7 procent av patienterna som fick GLP-1-analogen. Motsvarande siffra var högre för placebogruppen, 7,2 procent. Resultatet drevs huvudsakligen av att färre insjuknande i makroalbuminuri inom läkemedelsgruppen.   

Även GLP-1 analogerna semaglutid och lixisenatid (Lyxumia) har visats minska risken för njurkomplikationer. Liknande resultat har också setts för SGLT2-inhibitorererna empagliflozin (Jardiance) och kanagliflozin (Invokana).

I en ledarkommentar till studien skriver Ian de Boer, docent vid Kidney Research Institute i USA, att dessa läkemedel är början på ett nytt kapitel för diabetespatienter med njursjukdom. Men det finns barriärer i form av höga läkemedelskostnader som förhindrar att behandlingarna sprids till fler, påpekar han. 

Patienterna följdes i snitt under fyra år. GLP-1-analoger sänker blodsockernivån genom att härma effekten av det kroppsegna hormonet glukagonlik peptid -1 som stimulerar insulinutsöndring.  

Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Ny milstolpe i forskningen om typ 2-diabetes

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler