Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD) vill att socialminister Annika Strandhäll (S) ska svara på vilka åtgärder hon tänker vidta för att "inga foster som kan överleva utanför livmodern aborteras”.

Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD) vill att socialminister Annika Strandhäll (S) ska svara på vilka åtgärder hon tänker vidta för att "inga foster som kan överleva utanför livmodern aborteras”.

Sena aborter tas upp i riksdagen

Frågan om när en sen abort måste vara avslutad tas nu upp i riksdagen efter en interpellation av socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD).

Annons:

Efter att överläkaren Katarina Strand Brodd på Mälarsjukhuset i Eskilstuna berättat att hon vid flera tillfällen försökt att rädda livet på foster som aborterats sent startade en diskussion kring tidsgränsen för sena aborter. Ordföranden för Socialstyrelsens rättsliga råd, Göran Ewerlöf, har slagit fast att Katarina Strand Brodd gjorde rätt eftersom fostret kom ut i vecka 22 då det enligt lagen kan betraktas som livsdugligt.

Han har också sagt att det rättsliga rådets tolkning av lagen är att en sen abort måste vara avslutad innan vecka 22 inleds. Detta har väckt reaktioner från sjukvårdspersonal som ansett att en abort som påbörjats i vecka 21 ska få fullföljas och att inga försök att rädda fostrets liv ska göras även om aborten inte är avslutad när vecka 22 inträder.

I sin interpellation i riksdagen konstaterar socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD) att det råder oenighet i sjukvården om hur lagen ska tolkas. Hon skriver att ett foster enligt lagen från och med vecka 22 ska betraktas som ett barn och få tillgång till neonatal sjukvård. Och slår fast att lagen utgår från fostrets möjlighet att överleva utanför livmodern.

I interpellationen frågar hon socialminister Annika Strandhäll (S) vilka åtgärder ministern tänker vidta för att ”säkerställa att abortlagstiftningens intention upprätthålls så att inga foster som kan överleva utanför livmodern aborteras”.

Relaterat material

Kommentarer