Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bo Jacobsson, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Bo Jacobsson, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Genvarianter kopplas till graviditetslängd

För första gången har forskare kunnat koppla genvarianter till när i graviditeten en förlossning startar.

Annons:

När i graviditeten en förlossning startar beror på ett stort antal faktorer men den genetiska regleringen kring detta har varit relativt outforskad. I ett försök att ringa in biologin bakom skedet har forskare från sex länder gått igenom genetiska data och för första gången kopplat dessa till graviditetslängd. 

Bo Jacobsson, överläkare och professor vid avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är en av dem som lett studien och menar att resultaten är intressanta.
 – Även om de inte kan översättas direkt till patientnära verksamhet så har vi nu kunskap att gå vidare med. I förlängningen hoppas vi kunna utveckla farmakologiska preparat som kan hjälpa oss att hindra för tidig födsel eller sätta igång en förlossning när det är nödvändigt.

I Sverige föds omkring ett av 20 barn för tidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37, en siffra som legat konstant under många år.
– Även om överlevnaden bland för tidigt födda i Sverige ökar så finns det stora risker med att födas för tidigt och globalt sett är det ett ännu större problem. Avvikelser i graviditetslängd åt båda hållen, är kopplade till att det går sämre för barnen, säger Bo Jacobsson.

Först analyserades uppgifter om 43 568 kvinnor, som registrerat sig i det kommersiella genbanksregistret 23andMe. Utifrån träffar i dessa resultat gick man vidare och analyserade data från ytterligare tre nordiska register.

I studien, som publicerats i New England Journal of Medicine, fann man sex olika genvarianter hos mödrarna som tydligt kunde kopplas till graviditetslängd. Tre av dessa kunde också kopplas specifikt till för tidig födsel. Flera av dessa har tidigare kopplats till andra faktorer som påverkar graviditet och födsel.
– Vi vet sedan tidigare att en av dessa genvarianter är kopplade till metabolismen av selen. I områden i Malawi där det finns ett av världens mest utbredda problem med för tidigt födda finns också en utbredd brist på selen hos mödrarna, säger Bo Jacobsson.

Läs abstract till studien:

Ge Zhang med flera. Genetic Associations with gestational duration and spontaneous preterm birth. The New England Journal of Medicine, publicerad online den 6 september 2017. Doi: 10.1056/NEJMao1612665

Relaterat material
För tidigt födda klarar sig allt bättre

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler