Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Inhalationsmedicin bet på tidig kol

Att ge bronkdilaterande behandling i ett tidigt skede av kol förbättrade lungfunktionen på sikt, enligt en ny randomiserad studie i New England Journal of Medicine.

Annons:

Läkemedlet i fråga kallas Spiriva (tiotropium) och räknas som förstahandsmedel vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol. I dag finns få studier som visar en fördel med att medicinera patienter med lindrig sjukdomsbild. Men nu kommer alltså fynd som pekar i den riktningen.

I studien ingick 841 kinesiska patienter vars symtom klassades som milda eller måttliga. Deltagarna lottades till att dagligen få inhalera tiotropium eller placebo i två års tid. Det primära effektmåttet var skillnaden i så kallad FEV1, ett mått på hur mycket patienten kan andas ut den första sekunden efter full inandning.

Tiotropium är ett så kallat långverkande antikolinergikum som får luftvägarnas glatta muskulatur att slappna av. 

Efter två år hade patienterna i läkemedelsgruppen en utandningsvolym som var 157 milliliter större, jämfört med placebogruppen. Forskarna fann också att behandlingen med tiotropium ledde till färre akuta försämringstillstånd och en bättre livskvalitet för patienterna.

Det är viktig information som lyfts fram i studien, skriver två läkare i en ledarkommentar till studien. Skillnaden som sågs i utandningsvolym räknas som kliniskt betydelsefull, menar de.

Studien pågick mellan 2011 och 2015, och är sponsrad av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. Deltagarna var i snitt 64 år gamla och kom från 24 olika kliniker i Kina.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler