Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

SAMTAL Petter Tängman, sjuksköterska på geriatriskt centrum i Umeå, ordnar träffar med andra sjuksköterskor inom geriatriken där de diskuterar evidensbaserad omvårdnad och hur de ska hantera sin samvetsstress. Till vänster Eva Karlsson.

SAMTAL Petter Tängman, sjuksköterska på geriatriskt centrum i Umeå, ordnar träffar med andra sjuksköterskor inom geriatriken där de diskuterar evidensbaserad omvårdnad och hur de ska hantera sin samvetsstress. Till vänster Eva Karlsson. Bild: Johan Löf/Bildbyrån

Sjuksköterskeklubb ska ge stärkt yrkesroll

Sjuksköterskorna på geriatriskt centrum i Umeå har bildat en Journal club där vetenskapliga, etiska och arbetsmiljöfrågor diskuteras. Syftet är att utveckla jobbet och få bättre förståelse för såväl patienter som kollegor.
Annons:

Journal club i Umeå

  • En gång i månaden är alla sjuksköterskor på geriatriskt centrum, vid Norrlands universitetssjukhus,  välkomna till sammankomsterna, som stöds av cheferna.
  • Deltagandet är frivilligt och den som är ledig kan kvitta mötena mot arbetstid.

Termen Journal club återfinns inom akademin där medicinare träffas för att diskutera vetenskaplig litteratur och evidens.


Sjuksköterskorna i Umeå tycker att begreppet även täcker in det som de vill med sina träffar; att stärka sin yrkesroll, göra litteraturstudier och få tid att utvecklas.

Gruppen har gjort djupdykningar i aktuella händelser och har som mål att föra kunskapen vidare till verksamheten.

– Evidensbaserad omvårdnad är huvudfokus. Bland annat har vi gjort en enklare typ av litteratur­studie om patienters upplevelse vid isolering. Detta aktualiserades när vi hade många fall av vinterkräk­sjuka, calici­virus, där patienter måste hållas isolerade. Den kunskapen kunde vi sedan sprida vidare till avdelningarna via arbetsplatsträffar, för att ge bättre omvårdnad, berättar sjuksköterskan Petter Tängman, som är en av dem som håller i planeringen för Journal club.

Träffarna startade för ett par år sedan, på initiativ från en omvårdnadsstrateg och en chef som ville testa modellen. Nu finns tankar på att även undersköterskor ska inspireras att träffas i en egen Journal club där de kan diskutera yrkes­specifika frågor.

Tillsammans med en kollega planerar Petter Tängman en temadag om samvetsstress för alla sjuksköterskor på kliniken. Där kommer Gunilla Strandberg som är professor i omvårdnad att bidra med kunskap om forskning om stress. Det blir också samtal i mindre grupper.

– Temadagens tre timmar ska ge utrymme för diskussion, erfarenhetsutbyte, ge kunskap och tips, säger Petter Tängman.

Vad menar ni med samvetsstress?

– Vi vill fokusera på samvetsdelen, hur vi reagerar när vi är stressade och har mycket att göra. Jag tror att det är viktigt att vi pratar med varandra. Bara att säga högt till en kollega att man är stressad eller håller på att gå upp i varv kan underlätta, i stället för att bita ihop. Vi kan känna igen oss i varandra om vi kommunicerar mer, säger Petter Tängman.


Diskussionerna i Journal club handlar inte om organisation eller vad politiker och chefer bör göra, understryker han.


Varför tar ni inte upp de frågorna?

– Diskussionen kring arbetssituationen dyker upp i många andra sammanhang. När det gäller organisation och bemanning finns diskussioner mellan geriatriskt centrum och fackförbunden för att förbättra arbetsmiljön. De samtal och diskussioner som vi för inom Journal club och på temadagen ska ha en annan inriktning. Fokus ligger på vad vi som omvårdnadspersonal aktivt kan göra med egna medel i vår arbets­miljö.


Vad har ni för ämnen på lut för framtiden i Journal club?

– Det finns flera tankar. En är att lära sig mer om, och studera, olika akuta förvirringstillstånd och hur vi kan bemöta och behandla. Detta är ju något som är vanligt hos inne­liggande patienter och framför allt hos äldre.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler