Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Långtidsblodsocker ratas vid diabetesscreening

Att endast mäta HbA1c, långtidsblodsockret, verkar vara ett trubbigt verktyg för att hitta patienter som har eller riskerar att få typ 2-diabetes, enligt en ny svensk studie.

Annons:

– Det är anmärkningsvärt att känsligheten är så dålig. Om man använder HbA1c som ett screeningverktyg kommer väldigt många patienter att missas, säger Margareta Hellgren, studiens försteförfattare och specialistläkare i allmänmedicin vid Närhälsans vårdcentral Hentorp i Skövde.

Det så kallade långtidsblodsockret, HbA1c, ger en bild av blodglukosnivån för en längre period. Sedan 2011 har värden på 48 mmol/mol eller högre använts som tilläggskriterium för att diagnostisera typ 2-diabetes i Sverige.

Den svenska forskargruppen ville undersöka om det gick att enbart förlita sig på HbA1c för att ställa diagnos eller hitta patienter med prediabetes, alltså personer med ett förstadium av sjukdomen.

I studien ingick fler än 4 000 personer med bland annat svensk och irakisk etnicitet.

Enligt resultaten hade ett HbA1c på 48 mmol/mol eller högre en känslighet på endast 25 procent inom den svenska populationen. Motsvarande siffra låg på 31 procent bland irakiska patienter.

Forskarna fann också att långtidsblodsockret inte var särskilt användbart för att identifiera prediabetes. Känsligheten låg på 15 procent för den svenska populationen när man utgick från ett HbA1c på 42 mmol/mol eller högre.  

– Att känsligheten var så låg förvånade mig. Ingen läkare bör använda tekniken för att identifiera prediabetiker. Vi talar ändå om en patientgrupp som bör hittas i god tid eftersom de har ökad risk för flera komplikationer, säger Margareta Hellgren.

Hon vill betona att HbA1c är ett värdefullt mått vid diagnostik men att tekniken bör användas tillsammans med andra metoder, såsom glukosbelastning.  

För att ta reda på om patienterna hade typ 2-diabetes testades fasteblodsockret eller så fick de genomföra ett venöst glukostoleranstest. 

Läs mer i abstract:

M Hellgren med flera. Haemoglobin A1c as a screening tool for type 2 diabetes and prediabetes in populations of Swedish and Middle-East ancestry.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler