Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Diabetes kan skydda mot aortaskador

Det verkar som att patienter med typ 2-diabetes har ett långvarigt skydd mot allvarliga skador på aorta, stora kroppspulsådern. 

Annons:

Resultaten presenterades på EASD-kongressen under onsdagen.

– Diabetes är en sjukdom som brukar vara förknippad med hjärt- och kärlsjukdom. Men när det gäller aortaaneurysm och aortadissektion så verkar läget vara annorlunda, säger Anders Gottsäter, överläkare vid kärlkliniken på Skånes universitetssjukhus och en av medförfattarna.

Tidigare studier har antytt att patienter med typ 2-diabetes har en minskad kortidsrisk för aortaaneurysm, bråckbildning, och så kallad aortadissektion där aortans inre kärlvägg skadas. Hur bilden ser ut på lång sikt för patientgruppen har däremot varit mindre känt – fram tills nu.

Studien bygger på data från närmare 450 000 patienter med typ 2-diabetes i Sverige. För varje patient fanns fem matchande kontrollpersoner som var friska. Forskarnas primära mål var att undersöka risken för aortaaneurysm och aortadissektion hos patienterna samt vilken risk de hade att dö av tillstånden. Uppföljningen pågick i ungefär sju år i snitt. 

Enligt resultaten hade patienterna en relativ riskreduktion på 47 procent för aortadissektion, jämfört med kontrollgruppen. Motsvarande siffra för aortaaneurysm låg på 28 procent för patientgruppen.

– Nog blev jag förvånad över att siffrorna var så stora. Det är en påtaglig riskreduktion vi ser i studien, säger Tarik Avdic, forskare och AT-läkare inom NU-sjukvården, som presenterar resultaten på kongressen.

Upp till två år efter en sjukhusinläggning till följd av aortaaneurysm var dödligheten 12 procent lägre inom diabetesgruppen, jämfört med kontrollgruppen.  Ingen liknande skillnad gick dock att se gällande aortadissektion.

Forskarna har själva en teori som skulle kunna förklara varför patienter med typ 2-diabetes verkar vara skyddade mot vissa aortasjukdomar.

– Dessa patienter går omkring med höga sockervärden i blodet under en lång tid. Det leder till att sockret fäster på vissa proteiner så de blir glykosylerade. På så sätt blir kärlväggen nästan armerad med stela molekyler, säger Anders Gottsäter och fortsätter:

– Att ha stela kärl brukar inte vara något bra men när det gäller aneurysm och aortadissektion så skulle det kunna vara fördelaktigt.

Underlaget kommer bland annat från nationella diabetesregistret och samlades in mellan 1998 och 2015. Kontrollpersonerna matchade patienterna gällande ålder, kön och kommun. Patienterna drabbades av närmare 3 000 fall av aortaaneurysm under perioden samt 200 fall av aortadissektion.

Eftersom studien är av observationstyp kan inga orsakssamband fastslås. En svaghet med resultaten är att forskarna saknade uppgifter om rökning för kontrollgruppen och därför inte kunde justera för den riskfaktorn.

Läs mer i abstract:

T Avdic med flera. Long-term risk of aortic anyerysm and aortic dissection among individuals with type 2 diabetes: a nationwide observational study. 

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler