Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Nytt stöd för att fler män får fotsår

Nu stärks bilden av att risken för diabetesfotsår är högre hos män och personer med typ 2-diabetes, enligt en större dansk observationsstudie.

Annons:
Magnus Löndahl.
Bild: Pax Engström Nyström

– Det här är viktig klinisk kunskap som måste nå fler inom svensk sjukvård. I dag är kunskapsläget om diabetesrelaterade fotsår väldigt varierat i landet, säger Magnus Löndahl som är överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Sårbildning är en vanlig komplikation vid diabetes och drabbar uppemot nio procent av patienterna någon gång i livet. Och nu kommer alltså en tydligare bild av vilka faktorer som påverkar risken för nya fotsår eller att gamla fotsår blossar upp på nytt.

Underlaget bygger på data från fler än 780 danska patienter med utläkta sår. Patienterna följdes tills de slutade att besöka kliniken eller dog.

Enligt resultaten utvecklades fotsår hos en tredjedel av patienterna varje år. Den relativa risken var 19 procent lägre bland personer med typ 1-diabetes, jämfört med typ 2-diabetes. Att vara man kopplades till en 31 procent högre risk för fotsår.

– En möjlig förklaring kan vara att män är sämre på att regelbundet vårda fötterna. Dessutom har män en större belastning på huden eftersom de generellt sett väger mer än kvinnor, säger Magnus Löndahl.

Forskarna fann även en högre grad av nya fotsår hos patienter med ischemi, alltså lokal syrebrist i vävnaden. Detta jämfört med patienter som hade neuropati, en nedsatt känsel i fötterna.

Det är känt att diabetesrelaterade fotsår ökar risken för amputationer. Men det finns även kopplingar till en högre risk att dö i förtid, menar Magnus Löndahl.

– Därför är det otroligt viktigt att identifiera och behandla dessa patienter i god tid, säger han.

Majoriteten av fotsår i studien klassades som nya. Resultaten justerades för kön och ålder. Studien pågick mellan 2010 och 2016.

Läs mer i abstract:

S Engberg med flera. Incidence and predictors of recurrent end new diabetic foot ulcers.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler