Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet. Bild: Maria Gustavsson

SGLT-hämmare även vid typ 1-diabetes

Både plus och minus med sotagliflozin som tillägg till insulin i ny studie.

Annons:

– Det här är ett positivt resultat som ytterligare stärker värdet av denna nya grupp av antidiabetiska läkemedel. Tidigare har Empa-reg och Canvas studierna gett evidens för kardiovaskulär prevention hos patienter med typ 2-diabetes och känd kardiovaskulär sjukdom som behandlats med SGLT2 hämning, säger Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

Till skillnad mot typ 2-diabetes är behandlingsalternativen för typ-1 diabetes när blodsockermålen inte nås med enbart insulin liten. I en aktuell studie, Tandem 3, har ett nytt koncept testats där sotagliflozin, en kombinerad SGLT1/SGLT2-hämmare under utveckling, getts som tilläggsbehandling till insulin hos personer med typ 1-diabetes.

Behandlingen jämfördes med placebo och det primära effektmåttet i studien var HbA1c lägre än 7 procent efter 24 veckor. Av dem som fick SGLT1/SGLT2-hämmaren som tillägg hade 28,6 procent uppnått målet jämfört med 15,2 procent i placebogruppen. Det var färre personer i sotagliflozingruppen än i placebogruppen som gick upp i vikt när HbA1c sjönk, en annars vanlig sidoeffekt.

Fler personer av dem som fick sotagliflozin rapporterade att de drabbades av allvarliga biverkningar än i placebogruppen. Tre procent i sotagliflozingruppen drabbades av ketoacidos jämfört med 0,6 procent i placebogruppen.

– Detta ligger i linje med tidigare rapporter om ökad risk för ketoacidos, även vid nära normala glukosnivåer, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlats med SGLT2-hämning. Orsaken till detta är inte helt känd, men bör leda till försiktighet och till och med utsättning inför påfrestningar som kirurgiska ingrepp, säger Peter M Nilsson.

Han menar att resultaten från Tandem 3 innebär ett ökat stöd för vidgad användning av SGLT2-hämmare

– Där finns även andra läkemedel tillgängliga, dock utan motsvarande dokumentation vid typ 1 diabetes. En spännande detalj i sammanhanget var att även blodtrycket sänktes något efter behandling med sotagliflozin, säger Peter M Nilsson

Studien är finansierad av läkemedelsföretaget Lexicon Pharmaceuticals Resultaten har publicerats i New England Journal of Medicine. 

Läs abstract till studien:

Satish K Garg med flera Effects of sotagliflozin added to insulin in patients with type 1 diabetes. New England Journal of Medicine publicerad oneline den 13 september 2017. Doi:10.1056/NEJMoa1708337

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler