Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Vinst för hjärnan att stänga hål i hjärtat

Unga personer som oförklarligt drabbas av stroke får färre nya blodproppar om ett mindre hålrum i hjärtat försluts. Det visar flera nya randomiserade studier där svenska patienter ingår.

Annons:
Christina Sjöstrand är docent och överläkare vid neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

– Resultaten kommer att få klinisk betydelse. Det har alltid varit oklart hur den här patientgruppen ska handläggas. Men nu har vi fått bevis för att öppningen bör stängas, säger Christina Sjöstrand, docent och överläkare vid neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Hon är medförfattare till en av tre studier som nyligen publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine. Alla tre uppvisar samma bild: det är fördelaktigt att stänga en öppning som kallas foramen ovale mellan hjärtats förmak.

Vanligtvis sluts hålrummet när det nyfödda barnet drar sitt första andetag, men hos vissa personer kvarstår öppningen. Enligt tidigare forskning minskar inte risken för ischemisk stroke, blodproppar i hjärnan, om hålet försluts via kateterteknik. Men nu kommer alltså fynd som pekar i motsatt riktning.

Sannolikt visar de nya resultaten en mer sanningsenlig bild, menar Christina Sjöstrand. Hon påpekar att föregående studier bland annat haft kort uppföljningstid. Nu kommer långtidsdata samtidigt som patientpopulation är mer väldefinierad.

– Vi kan med säkerhet säga att våra patienter har haft en ischemisk stroke, vilket har bekräftats med hjälp av magnetkamera. I tidigare studier kan fall som kanske inte har varit stroke slunkit med i materialet, säger Christina Sjöstrand.

I deras studie ingick 664 vuxna patienter från bland annat Sverige, Norge och Finland. Samtliga var unga och vältränade personer som drabbats av blodproppar i hjärnan av oförklarliga skäl. De lottades till att få hålrummet förslutet i kombination med trombocythämmande behandling eller så fick de enbart trombocythämmande läkemedel. Uppföljningen pågick i tre år i snitt.

Resultaten visar att 1,4 procent av patienterna på kombinationsterapin fick ännu en ischemisk stroke under kommande 24 månader. Motsvarande siffra var högre i gruppen som enbart fick trombocythämmande behandling, 5,4 procent.

Däremot sågs ingen skillnad mellan de två behandlingsgrupperna gällande tysta hjärninfarkter, alltså mindre infarkter i hjärnan.

– Det blir nästa sak att följa upp. Vi kommer att utföra subanalyser för att försöka ta reda på orsaken bakom detta, säger Christina Sjöstrand.

Andelen svåra komplikationer var högre i läkemedelsgruppen, jämfört med kombinationsgruppen. En förslutning av hålrummet mellan förmaken kopplades dock till fler fall av förmaksflimmer.

Patienterna var 45 år i snitt och rekryterades mellan 2008 och 2015. Deltagarnas hjärna undersöktes med magnetkamera vid studiens start och två år senare.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler