Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Socialminister Annika Strandhäll (S) har nu lagt fram lagförslag för att reformera den högspecialiserade vården.

Socialminister Annika Strandhäll (S) har nu lagt fram lagförslag för att reformera den högspecialiserade vården. Bild: Simon Hastegård

Så blir den nya högspecialiserade vården

Mer vård ska räknas som högspecialiserad och utföras på max fem platser per ingrepp. Och professionen får mer makt. Det är innebörden när regeringen reformerar den högspecialiserade vården. 

 

Annons:

Regeringen väljer nu att gå vidare med en lagrådsremiss utifrån förslagen i Måns Roséns utredning ”Träning ger färdighet” om högspecialiserad vård. Den nya lagen om nationell högspecialiserad vård ska börja gälla den 1 juli 2018 och ersätter dagens rikssjukvård.

– Det har gått för långsamt så som det har sett ut i dag med rikssjukvårdsnämnden, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till Dagens Medicin.  

Tanken är att den nya nationella högspecialiserade vården ska omfatta mer vård än vad rikssjukvården gör i dag. Men exakt hur mycket blir upp till Socialstyrelsen att avgöra. Ett antal sakkunniggrupper med experter från professionen inom olika diagnosområden ska ta fram förslag på vilka ingrepp som bör omfattas av den nationella högspecialiserade vården.

– Socialstyrelsen får sedan beslutsmandat att avgöra vad som ska ingå i den nationella högspecialiserade vården, säger Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen ska även besluta hur många orter ett visst ingrepp ska utföras på. Ingrepp som ska räknas som nationellt högspecialiserad vård får utföras på max fem orter. Hur många sjukhus totalt som kommer att bedriva nationell högspecialiserad vård när den nya modellen är genomförd är oklart.

– Det är för tidigt att säga hur många orter det kommer att handla om, säger Annika Strandhäll.

Vilka sjukhus som får utföra ett visst ingrepp ska beslutas av en särskild nämnd. I nämnden ska politiker från de sex sjukvårdsregionerna sitta tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör som blir ordförande för nämnden. Nämndens ledamöter utses av regeringen.

Enligt Morgan Eklund, politiskt sakkunnig hos Annika Strandhäll, kommer de tidigare besluten om rikssjukvård att automatiskt omvandlas till tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård när den nya lagen träder i kraft den 1 juli. Tillstånd att bedriva högspecialiserad vård gäller tills vidare men kan omprövas av Socialstyrelsen. De olika sakkunniggrupperna kommer under åren 2018-2020 att gå igenom all sjukvård för att avgöra vad som bör vara nationell högspecialiserad vård. Allt eftersom de identifierar nya områden kan nya tillstånd utfärdas.

Den nationella högspecialiserade vården ska precis som rikssjukvården finansieras av landsting och regioner. De sjukhus som utför ett ingrepp som är nationell högspecialiserad vård ska skicka en faktura till patientens hemlandsting. Staten kommer däremot att gå in och finansiera Socialstyrelsens sakkunniggrupper och den nämnd som ska besluta om den geografiska placeringen av vården.

 

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler