Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Akademiska testar att skatta smärta via app

Patienter som uppsöker akutvård på Akademiska sjukhuset i oktober kan få bedöma sin smärta i en app – detta i ett försök från sjukhuset att göra patienten mer delaktig och finna lämpligast smärtbehandling.  

Annons:
Åsa Muntlin Athlin, forskningsansvarig inom akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.

Under ett par veckor i oktober kommer appen testas på ett femtiotal patienter på vuxenakuten, för att se hur användarvänlig och praktisk appen är. Patientenkäter visar att smärtlindring är ett område med stor förbättringspotential. Sjukhuset har också blivit varse om att personalen inte alltid ställer frågor om smärtkänning, trots obligatorisk utbildning i frågan.

– Man får den här kunskapen under utbildningen. Det är en rutin i det kliniska arbetet, men när många slutar och många kommer in som nya är det svårt att veta om alla är uppdaterade, säger Åsa Muntlin Athlin, forskningsansvarig inom akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.

Från sjukhusets håll hoppas man att appen förbättrar delaktigheten hos patienterna och således att patienten får en snabbare och effektivare smärtlindring.

– Det här ger möjlighet för patienten att vara mer aktiv i sin egen vård. Det hänger inte på att läkaren eller sjuksköterskan kommer ihåg att fråga om smärtan, säger Åsa Muntlin Athlin.

– Jag har forskat länge på smärta på akutmottagningar, och smärta är ju en subjektiv upplevelse. Men läkare och sjuksköterskor bedömer ibland i egenskap av sin profession att smärtskattningen inte är möjlig eller att patienten inte har så ont som han/hon säger sig ha. Men den egna värderingen får man lägga åt sidan.

Personal inom akutsjukvården har tillsammans med ett företag och representanter från patientföreningar tagit fram appen. En större klinisk studie kommer genomföras och målet är att användningsområdet med tiden blir större än bara akutsjukvården.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler