Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Transpersoners livsvillkor i ny studie

Den psykiska ohälsan är utbredd bland transpersoner och en stor andel har någon gång övervägt att ta sitt liv. Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en fördjupad studie kring transpersoners livsvillkor.

Annons:

Myndigheten ska också fördela projektbidrag till icke-vinstdrivande organisationer som arbetar med psykisk hälsa och förebygga självmord hos transpersoner, med fokus på unga.

”Unga transpersoner är en grupp där självmordsbenägenheten har ökat särskilt tydligt, så kan vi inte ha det. Vi behöver göra riktade insatser”, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i en kommentar.

Folkhälsomyndigheten får 1,6 miljoner kronor för ändamålet.

En rapport som baseras på en omfattande enkätundersökning bland transpersoner visar att 60 procent i åldrarna 15–19 år någon gång under det senaste året övervägt att ta sitt liv och 40 procent har gjort ett allvarligt försök.
Rapporten har gjorts av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Karolinska institutet.

Kommentarer