Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Tamoxifen är ett vanligt använt läkemedel som motverkar återfall vid tidig hormonreceptorpositiv bröstcancer.

Tamoxifen är ett vanligt använt läkemedel som motverkar återfall vid tidig hormonreceptorpositiv bröstcancer. Bild: Marcus Ericsson/Bildbyrån

Oväntad hög återfallsrisk vid bröstcancer

Trots fem års behandling med hormonläkedel hade upp till fyra av tio kvinnor som opererats för tidig hormonreceptorpositiv bröstcancer drabbats av fjärrmetastaser under de kommande 15 åren, enligt en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine. 

Annons:
Jonas Bergh är vice ordförande i Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group som står bakom studien.
Bild: Carl-Magnus Hake

– Återfallsrisken för dessa kvinnor visade sig vara lite högre och mer ihållande än vad vi hade förväntat oss, även hos kvinnor med relativt god prognos från början. Resultaten visar att det är viktigt att göra långa uppföljningar av den här patientgruppen, säger Jonas Bergh, professor i onkologi, till Dagens Medicin.

Tillsammans med kollegor i den världsomspännande forskningsorganisationen Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group har han analyserat utfall för nästan 63 000 kvinnor med tidig hormonreceptorpositiv bröstcancer som ingått i randomiserade läkemedelsprövningar med bland annat läkemedlet tamoxifen och som klarat sig utan återfall efter fem års behandling.

Patienter drabbades av fjärrmetastaser i jämn takt under de kommande 15 åren och risken var direkt kopplad till den ursprungliga tumörens storlek och hur många lymfkörtlar som cancern spridit sig till, så kallad TN-status. Högst risk, 41 procent, hade de med störst primärtumörer och spridning till fyra eller fler lymfkörtlar.

För kvinnor med mycket små tumörer och friska lymfkörtlar var den 15-åriga risken 13 procent.

Nyare studier har visat att ytterligare fem års behandling med hormonläkemedel kan minska återfallsrisken ytterligare, vilket också återspeglas i det gällande svenska nationella vårdprogrammet för bröstcancer.

Det säger att för patienter som har hög risk för återfall bör ytterligare fem års hormonbehandling erbjudas, antingen med tamoxifen eller med aromatashämmare beroende på om kvinnan haft menopaus eller inte. Kvinnan ska informeras om nyttan med behandlingen, men även om biverkningar.

– Med anlening av våra nya resultat tycker jag att vi bör diskutera i vårdprogramgruppen om inte också kvinnor med lite lägre risk bör erbjudas ytterligare behandling, säger Jonas Bergh.

Läs abstract till studien:

Relaterat material
Allt viktigare med lång hormonbehandling vid bröstcancer

Kommentarer