Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Anders Hamsten, tidigare rektor för Karolinska institutet

Anders Hamsten, tidigare rektor för Karolinska institutet Bild: Joel Marklund/Bildbyrån

Karolinska får svidande kritik

Karolinska institutet ville ”till varje pris” skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare och behålla honom som anställd. Det konstaterar Universitetskanslerämbetet som granskat institutets hantering av skandalkirurgen.

Annons:

I egenskap av tillsynsmyndighet har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) granskat Karolinska institutets hantering av kirurgen Paolo Macchiarini och om institutet följt gällande regler eller inte.

– KI:s agerande ger intryck av att lärosätet till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare. Vi är bland annat kritiska till hanteringen av anmälningar om att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm i ett pressmeddelande.

I utredningen framkommer bland annat att Karolinska institutet (KI):

  • inte utrett Macchiarinis bisysslor fullt ut.
  • inte utrett flera misstankar mot honom angående oredlighet i forskning.
  • på ett ofullständigt sätt genomfört de utredningar om oredlighet i forskning som inletts avseende honom.
  • förlängt en av hans anställningar i strid med lärosätets anställningsordning.

Bristerna gör att UKÄ inte nöjer sig med att kritisera Karolinska institutet. UKÄ kommer även att följa upp institutets arbete med dess åtgärdsplan. Ämbetet ska även granska styrdokument och ärenden, de senare genom särskilda stickprov.

– Vi kommer att kontrollera att KI följer de regler som gäller redovisningen av bisysslor, handläggningen av anmälningar om oredlighet i forskning samt anställningsärenden  allt för att liknande brister inte ska uppstå igen”, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand i pressmeddelandet.

UKÄ:s förra generaldirektör var Harriet Wallberg, tidigare rektor för KI, som fick avgå som universitetskansler till följd av skandalen. Den nu aktuella granskningen av KI omfattar inte den tid då hon var rektor, detta för att undvika en jävssituation.

Bakgrunden till UKÄ:s granskning är en anmälan från professor Johan Thyberg som tidigare varit anställd på KI. Samtidigt fick myndigheten kännedom om att tidigare rikspolischefen Sten Heckscher med flera skulle utreda händelserna på KI.

– Vi begärde in den utredningen och har därefter ställt kompletterande frågor till KI och fått svar. Dessutom har vi i ett svar till anmälaren redogjort för skälen till att vi inte kan undersöka vissa av de frågor han tar upp, säger Christian Sjöstrand i pressmeddelandet.

Tidigare i höst skrev Dagens Medicin om de svar som Karolinska institutets nuvarande styrelse lämnat på UKÄ:s frågor. I ett par fall kunde då styrelsen inte förklara varför vissa saker skedde. 

Karolinska institutet skriver i en kommentar att det råder ”full samsyn” mellan KI och UKÄ avseende KI:s hantering av Paolo Macchiarinis verksamhet.

”Det är uppenbart att jakten på vetenskaplig excellens gick överstyr och att allvarliga misstag och fel begicks vid KI”, säger Mikael Odenberg, ordförande i Karolinska institutets styrelse i ett pressmeddelande.

Relaterat material
Paolo Macchiarini – detta har hänt

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler