Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Genrebild.

Genrebild. Bild: Thinkstock

Ny behandling hjälper vid kronisk migrän

Patienter med svår migrän kan få en lindring med hjälp av en ny typ av förebyggande läkemedel som blockerar neuropeptiden CGRP. Det visar nya studier i New England Journal of Medicine. 

Annons:
Elisabet Waldenlind.
Bild: Anders Norderman

– Effekterna är inte jättestora men i linje med andra förebyggande läkemedel mot migrän. De kan ses som kliniskt betydelsefulla, kanske främst vid kronisk migrän eftersom de patienterna är de mest drabbade. Biverkningarna verkar också vara lindriga, säger Elisabet Waldenlind, överläkare vid neurologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

I en av de nu aktuella studierna undersökte ett internationellt forskarlag den antikroppsbaserade läkemedelskandidaten fremanezumab bland över 1 100 patienter med kronisk migrän.

Från ett snitt på runt 13 huvudvärksdagar per månad minskade dessa efter tre månader med runt 4,5 bland dem som lottats till fremanezumab, jämfört med 2,5 dagar i placebogruppen.

Räknat på andelen patienter som fick en minst halvering av antalet huvudvärksdagar per månad var denna runt 40 procent, jämfört med 18 procent i placebogruppen.

I en annan studie som publiceras samtidigt redovisas resultaten för en fas 3-prövning med en annan antikropp riktad mot CGRP, erenumab. Här studerades den förbyggande effekten vid mer episodiskt förekommande migrän.

Från en startnivå på i median 8,3 migrändagar per månad hade dessa minskat efter sex månaders behandling med 3,7 bland de som fått en högre dos av det nya läkemedlet, jämfört med 1,8 i placebogruppen. Andelen patienter som fått en minst halvering av antalet migrändagar per månad var 50 respektive 27 procent i de två grupperna.

– Resultaten är ganska snarlika i de bägge studierna. Om läkemedlen kommer på marknaden kan de bli nya behandlingsalternativ för patienterna, förutsatt att kostnaderna inte blir allt för höga. Det gäller att hitta de patienterna som svarar bra på behandlingen. Samtidigt behöver vi också mer långtidsdata på både effekt och säkerhet, säger Elisabet Waldenlind.

CGRP, calcitonin gene-related peptide, är ett signalämne som påverkar både nervaktivitet, smärta och blodkärl. Professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet har varit en pionjär i grundforskningen om CGRP:s roll vid migrän.

De nya läkemedlen ges som injektioner under huden en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Tidigare försök att ta fram läkemedel riktade mot CGRP har misslyckats på grund leverbiverkningar.

De nu aktuella studierna har finansierats av Teva Pharmaceuticals respektive Amgen och Novartis.

Läs abstract till studierna:

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler