Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Nej till anhörigas tillgång till nätjournal

Högsta instans har nu avgjort frågan om anhörigas tillgång till nätjournaler. Ombudsfunktionen strider mot lagen, enligt domen.

Annons:

Högsta förvaltningsdomstolens utslag går alltså på Datainspektionens linje och kullkastar kammarrättens dom. Ombudsfunktionen strider mot patientdatalagen, enligt domstolen.

Syftet med ombudsfunktionen i journal via nätet är att en patient ska kunna ge anhöriga rätt att helt eller delvis ta del av en sin nätjournal. Detta för att kunna följa den anhöriges vårdkedja genom prover, anteckningar, remisstatus och annan information. Det kan exempelvis handla om vuxna barn som får tillgång till en äldre förälders vårdsituation.

Men Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att huvudprincipen enligt patientdatalagen är att det endast är till patienten själv som vårdgivaren får ge direktåtkomst till information. Landstinget i Uppsala län, som är motpart i målet som påverkar hela sjukvården i landet, har anfört att samtycke från patientens sida gör en annars otillåten handling tillåten.

Men det håller inte enligt domen. Den ”generellt utformade samtyckesregeln” kan inte åberopas till stöd för att åsidosätta en specialreglering, som i fallet med de aktuella paragraferna i patientdatalagen (5 kapitlet, 4 och 5 §).

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler