Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ställföreträdande JO Cecilia Nordenfeldt är den som fattat beslutet att rikta kritik mot KI.

Ställföreträdande JO Cecilia Nordenfeldt är den som fattat beslutet att rikta kritik mot KI. Bild: Pernille Tofte, Jesper Cederberg

JO kritiserar Karolinska institutet

I samband med Macchiarini-ärendet har lärosätet agerat på ett oacceptabelt, ineffektivt och rättsosäkert sätt när det lämnat ut allmänna handlingar.

Annons:

Riksdagens justitieombudsmän, JO, belslutade i veckan att kritisera Karolinska institutet, KI. Bakgrunden är handläggningen av begäran om att få ta del av flera handlingar gällande Paolo Macchiarinis verksamhet vid lärosätet, bland annat hans labböcker. Bakom begäran står den tidigare KI-professorn Johan Thyberg.

”KI får kritik för att J.T:s framställningar om att få ta del av allmänna handlingar inte hanterades på ett effektivt och rättssäkert sätt”, skriver JO i beslutet.

Trots att Johan Thyberg vid flera tillfällen påmint lärosätet om sin begäran kring labböcker stannade handläggningen av helt, enligt JO. Totalt tog det ett år och två månader att få besked.

I beslutet noteras att det var hård belastning vid KI i samband med Macchiarini-ärendet och att JO har viss förståelse för att lärosätets hantering, till en början, inte klarade av att hantera alla de förfrågningar som strömmade in.

”Även med hänsyn till de speciella omständigheter som rådde när framställningen gjordes är handläggningen oacceptabel. KI får kritik för att det tog för lång tid att lämna besked om J.T:s begäran om att få ta del av labböcker eller motsvarande.”

KI:s universitetsdirektör Per Bengtsson kommenterar JO:s beslut via mejl:

Kritiken från JO var väntad och det framgår också av vårt yttrande till JO att vi var medvetna om att ärendet inte hade handlagts korrekt.

Han skriver också att KI har haft kontinuerliga informations- och utbildningsinsatser för att öka kunskapen i organisationen vad gäller allmänna handlingar och för att säkerställa rutinerna för hanteringen.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler