Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Satsning på hembesök hos familjer

Regeringen och SKL är överens om hur pengarna till barnhälsa och sällsynta diagnoser ska användas. Fler hembesök i utsatta områden och vaccinationsinformation är en del av uppgörelsen. 

Annons:

I höstbudgeten enades regeringen och Vänsterpartiet om att under åren 2018–2020 satsa 142 miljoner kronor extra per år på barnhälsovården. Nu har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, enats om hur pengarna ska användas under 2018.

Merparten av pengarna, 120 miljoner kronor, fördelas till landsting och regioner för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning. Pengarna ska användas till ”utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden”. Den uppsökande verksamheten ska rikta sig till barn i åldrarna 0–6 år. Verksamheten kan bland annat handla om information om vaccination, betydelsen av goda levnadsvanor och att föra samtal med familjerna kring förebyggande av psykisk ohälsa, övervikt och kroniska sjukdomar hos barn.

I överenskommelsen ingår också en mindre satsning på sällsynta diagnoser. Inom ramen för överenskommelsen fördelas 6 miljoner kronor till de sex medicinska centrumen för sällsynta diagnoser i Sverige. Ytterligare 1,5 miljoner kronor går till SKL för att förbereda för en ny organisation för den nationella samordningen av sällsynta sjukdomar. 

Relaterat material
Nya miljarder till vården

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler