Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Linnea Rheborg/Bildbyrån

Ivo kritiserar akut på Karolinska

Akuten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge uppfyller inte till kraven på god vård, enligt Ivo. Sjukhuset får drygt tre månader på sig att åtgärda problemet, skriver Dagens Nyheter.

Annons:

Patienter vårdas ”dygnsvis” på akutmottagningen i väntan på att få en vårdplats, enligt Inspektionen för vård och omsorgs, Ivo:s, nya beslut. Mottagningen misslyckas med flera krav på god vård. Karolinska universitetssjukhuset lever inte heller upp till kravet att en vårdgivare ska ha personal, lokaler och utrustning för att ge en god vård, skriver Dagens Nyheter. Inspektionen av akutmottagningen gjordes i början av december.

Karolinska universitetssjukhuset får också kritik för att inte ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att patienter inte drabbas av vårdskador. Medicineringen brister till vissa patientgrupper, liksom egenkontrollen.

Universitetssjukhuset ska nu redovisa åtgärder senast den 20 mars.

Redan i mars 2017 fick akutmottagningen i Huddinge kraftig kritik av Ivo. Då saknades larmanordning i korridoren, allvarligt sjuka patienter placerades därför så att personalen kunde se dem. Patienter och anhöriga till patienter fick vid behov ropa på hjälp. Överlag bedömde Ivo att det i mars fanns ”allvarliga patientsäkerhetsrisker” i övergången mellan akutmottagningen och slutenvården.

Sedan dess har bemanningen utökats och tillsynen av patienterna blivit bättre, enligt Ivo, som dock anser att flera av patientsäkerhetsriskerna kvarstår. 

Kommentarer