Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

C och V kräver åtgärder om åldersbedömningar

Även tyska läkare motsätter sig åldersbedömningar av flyktingar. Bedömningarna är både oetiska och opålitliga, anser de. Företrädare för C och V kräver nu att regeringen agerar.

Annons:

Svenska Dagbladet har i en serie artiklar visat att det finns en rad frågetecken kring de tusentals åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket nu genomför för att på så vis avgöra åldern på asylsökande.

Tidningen har bland annat visat att flera experter inom området är kritiska till de metoder som används eftersom de inte anses vara förenliga med principerna för evidensbaserad medicin.

Andreas Schmeling, professor i rättsmedicin vid Universitätsklinikum i Münster, Tyskland, kallar Rättsmedicinalverkets metoder för "olämpliga".

Granskningen visar också att Rättsmedicinalverket gjort åldersbedömningar baserade på bilder som enligt andra experter inte går att använda och att Sixten Persson, som är en av de rättsläkare som skrivit under flera hundra utlåtanden, nu säger att han inte kan stå för det han signerat.

– Vi har tryckt in vår signatur på ett av en algoritm färdigställt dokument, säger han till tidningen.

Även i Tyskland är frågan om åldersbedömningar av asylsökande en het potatis. Där finns det förslag om att införa systematiska ålderskontroller av asylsökande, såsom i Sverige. Men nyligen gick tyska läkarförbundet (Bundesärztekammer) ut och konstaterade att man motsätter sig sådana kontroller, eftersom de anses oetiska och för opålitliga.

– Dessa undersökningar är överflödiga, dyra och behäftade med stora osäkerheter, säger förbundets ordförande, Frank Ulrich Montgomery, till Süddeutschen Zeitung.

Efter experternas kritik kräver nu företrädare för Centern och Vänsterpartiet att regeringen agerar.

– Jag tycker att regeringen skyndsamt måste pausa åldersbedömningarna och se till att vi får till en rättssäker metod, säger Christina Höj Larsen (V), migrationspolitisk talesperson och ledamot i socialförsäkringsutskottet, till SvD.

Både hon och Johanna Jönsson, Centerns migrationspolitiske talesperson, anser att det kan bli aktuellt att återigen kalla in Rättsmedicinalverket till socialförsäkringsutskottet för att svara på frågor om åldersbedömningar.

Åldersbedömningarna

De medicinska åldersbedömningarna är "frivilliga" och innebär att man går igenom två undersökningar.Ordet frivillig i detta sammanhang är dock en sanning med modifikation, eftersom undersökningen bara utförs i de fall där Migrationsverket tvivlar på den asylsökandes ålder. Om personen i fråga nekar beslutar Migrationsverket på det underlag som finns. Sannolikheten är då stor att personen bedöms vara över 18 år.

Den ena är en röntgenundersökning av visdomständerna, den andra en magnetkameraundersökning av knäleden. Dessa utförs av leverantörer som Rättsmedicinalverket upphandlat.

Efter undersökningarna gör en rättsläkare ett rättsmedicinskt utlåtande om vilken ålder den asylsökande har. Det görs med tre olika standardsvar:

Att resultatet "talar för att den undersökta är 18 år eller äldre".

Att resultatet "möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre".

Att resultatet "möjligen talar för att den undersökta är under 18 år".

Utlåtandet blir sedan en del i den stödbevisning som Migrationsverket använder sig av i beslut om uppehållstillstånd.

 

Källa: Rättsmedicinalverket


Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler