Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Bild: Meli Petersson Ellafi/Bildbyrån

Ministern försvarar risad åldersbedömning

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) drev hårt på för att få igång de åldersbedömningar av ensamkommande som nu kritiseras. Han försvarar dem och säger sig lita på att Rättsmedicinalverkets expertis borgar för kvaliteten.

Annons:

– Det är oerhört viktigt att vi kan genomföra medicinska åldersbedömningar. De ska vara så rättsäkra som möjligt och Sverige kan inte vara det enda land som inte klarar av att göra dem, säger Morgan Johansson i samband med en träff med journalister i riksdagen.

Han säger att också den metod som i praktiken slutade användas 2013 kritiserades för att vara osäker. Därför hade Sverige ett ”kapsejsat system” för åldersbedömningar när det kom 35 000 ensamkommande till Sverige under 2015.

– Det var nödvändigt att få ett system på plats, annars hade vi fortsatt fått leva med en situation där vi placerar vuxna med barn på HVB-hem. Det går inte, säger Johansson.

Han anser också att Sverige inte kunde ha ett läge där budskapet utåt var att här görs inga bedömningar av ålder.

Han ser inget skäl för regeringen att gripa in för att ändra det nuvarande systemet. Han utgår i från att expertmyndigheten, Rättsmedicinalverket, vet vad som är bäst metod.

Även Rättsmedicinalverkets generaldirektör Monica Rodrigo försvarar metoderna för åldersbedömningar. Hon tar inte åt sig av kritiken från två rättsläkare som tar avstånd från sina egna utlåtanden om ålder.

– Det får stå för dem, säger hon till Svenska Dagbladet.

Hon avfärdar också kritiken från två tyska forskare och kräver att få underlaget till den, och hänvisar till det vetenskapliga underlag som Socialstyrelsen tagit fram.

– Jag känner mig trygg med de metoderna vi valt och jag har fullt förtroende för de personerna som tagit fram metoderna och de personerna som tittat på bilderna, säger Rodrigo till tidningen.

Företrädare för C och V har krävt att regeringen agerar efter de uppgifter som kommit fram i en serie artiklar i Svenska Dagbladet. Tidningen har visat att det finns en rad frågetecken kring de tusentals åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket nu genomför för att på så vis avgöra åldern på asylsökande.

Bland annat är flera experter, både i Sverige och utomlands, inom området kritiska till de metoder som används. Metoderna anses inte vara förenliga med principerna för evidensbaserad medicin.

Andreas Schmeling, professor i rättsmedicin vid Universitätsklinikum i Münster, Tyskland, kallar Rättsmedicinalverkets metoder för ”olämpliga”, enligt tidningen.

Granskningen visar också att Rättsmedicinalverket gjort åldersbedömningar baserade på bilder som enligt andra experter inte går att använda och att Sixten Persson, som är en av de rättsläkare som skrivit under flera hundra utlåtanden, nu säger att han inte kan stå för det han signerat.

– Vi har tryckt in vår signatur på ett av en algoritm färdigställt dokument, säger han till tidningen.

Åldersbedömningar

De medicinska åldersbedömningarna är frivilliga och innebär att man går igenom två undersökningar.

Den ena är en röntgenundersökning av visdomständerna, den andra en magnetkameraundersökning av knäleden. Dessa utförs av leverantörer som Rättsmedicinalverket upphandlat.

Efter undersökningarna gör en rättsläkare ett rättsmedicinskt utlåtande om vilken ålder den asylsökande har. Det görs med tre olika standardsvar:

Att resultatet ”talar för att den undersökta är 18 år eller äldre”.

Att resultatet ”möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre”.

Att resultatet ”möjligen talar för att den undersökta är under 18 år”.

Utlåtandet blir sedan en del i den stödbevisning som Migrationsverket använder sig av i beslut om uppehållstillstånd.

Ordet frivillig i detta sammanhang är dock en sanning med modifikation, eftersom undersökningen bara utförs i de fall där Migrationsverket tvivlar på den asylsökandes ålder. Om personen i fråga nekar beslutar Migrationsverket på det underlag som finns. Sannolikheten är då stor att personen bedöms vara över 18 år.

Källa: Rättsmedicinalverket


Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler